VÅRDA SKÅNE. ”Det vi ser nu är att styrets politik slår igenom på flera fronter. Både vad gäller kraftigt ökade köer för smärtpatienter i hela Skåne och detsamma för hjärtpatienterna i Helsingborg”, säger Ulrika Heindorff (M), 2e vice ordförande i PPT och ledamot i regionfullmäktige, inför tisdagens fullmäktigesammanträde.

Som rapporterats tidigare blir hela norra och östra Skåne utan vårdgivare inom multimodal smärtbehandling då nästan hälften av vårdgivarna har sagt upp sina avtal med Region Skåne. Detta på grund av bristande dialog med vårdgivarna och hastiga negativa förändringar i avtalsvillkor. Det har också sedan mer än ett år stått klart att styrets planer på att flytta över hjärtpatienter från Capios mottagning i Helsingborg till en ny (ännu ej färdigställd) mottagning i offentlig regi, inte klaffar. Mottagningskapaciteten halveras även här.

Patienter beskriver hur de själva får betala för grundläggande hjärtsjukvård utanför högkostnadsskyddet när det rödgröna styrets politik inte fungerar i verkligheten. Dessa patienter får annars stå i långa köer och riskera allvarliga komplikationer.

– Detta är ytterst allvarligt, säger Ulrika och fortsätter:

– Det rödgröna styret tvingar ut patienter som redan betalar hög skatt till lösningar där de ändå får betala ytterligare höga kostnader för grundläggande livsviktig vård. Samtidigt skadar man allvarligt förtroendet för den skånska sjukvården genom så här slarvigt genomförda avtals- och organisationsförändringar.

Man kan fråga sig hur det rödgröna styret i Region Skåne, som bakvägen verkar vilja ta hem allt i regionens regi, tänker sig att lösa situationen? Det finns idag ingen strategi från styrets sida eller kapacitet att ta över den avgörande roll som de privata vårdgivarna har spelat för dessa patientgrupper.

Moderaterna anser att alla ska ha rätt till en kvalitativ och tillgänglig vård, inte bara de som kan betala dubbelt upp. Vi vill se handlingskraft i att lösa de problem som det rödgröna Styrets omläggning av kardiologin i Helsingborg skapat.

– Vårdvalen i Skåne har kortat köerna, ökat tillgängligheten och gjort att skåningarna fått närmare till vården. Men för att vårdvalen ska finnas kvar krävs att man ger vårdgivarna rätt förutsättningar. Det kan vara att man får tillräckligt betalt för den vård man tillhandahåller och att man som vårdgivare har en bra och kontinuerlig dialog med tjänstemän och politiker. Detta säger Ulrika Heindorff, ledamot i regionfullmäktige inför tisdagens regionfullmäktige där hon är en av de som kommer ställa det rödgröna styret till svars för bristande styrning.

Lynn Thulin