DEBATT. Vänsterpartiet och Sara Svensson fortsätter att tycka att all sjukvård ska vara offentligt driven utan konkurrens. Det håller inte vi från Allians för Skåne med om, det behövs en variation av utförare för att kunna erbjuda valfrihet och den bästa vården till våra skånska patienter.

Idag avser de flesta vårdval inom Region Skåne primärvård, ett system som tvärt emot vad Vänsterpartiet skriver gynnar flertalet diagnoser med högre tillgänglighet till den så kallade första linjens sjukvård. Våra vårdcentraler erbjuder idag ett större vårdutbud till alla patienter och kan ta hand om även de patienter med större behov.

Att privata aktörer haft en gräddfil till regionens kassakista är också felaktigt från Vänsterpartiets sida. Alla vårdval agerar under samma villkor och har samma ersättningar oavsett om de drivs offentligt eller privat. Men om några har gräddfil är det de skånska offentliga vårdcentralerna som går med kraftiga ackumulerade förluster. 2015 gick de med 65 miljoner kronor i förlust. Hur skulle det då se ut om alla vårdcentraler var offentligt drivna? Ja, det skulle i alla fall inte förbättra regionens ekonomiska resultat och med all säkerhet betyda att orter som Löberöd, Ekeby eller Bromölla inte skulle haft någon vårdcentral alls. Det är snarare en vinst för skånska skattebetalare att även privata utförare driver primärvård i Skåne då vi får mer vård för pengarna nära där skåningen bor.

Även våra skånska offentligt drivna sjukhus går med underskott och har samtidigt långa köer och dålig produktivitet. Det om något påverkar personer med behov av sjukvård. Att de offentligt drivna verksamheterna går med kraftiga underskott och har långa köer är inte ett resultat av att det också finns privata utförare inom regionen utan det är snarare resultatet av en dålig organisation och management. Detta om något är läckage av skattepengar.

Istället för att kategoriskt säga nej till privata alternativ i vården och kräva högre skatter borde Vänsterpartiet istället hjälpa till att lösa problemet med de konstanta underskotten som den offentliga vården går med, trots att de verkar under samma villkor som våra privata alternativ. Från Allians för Skåne kommer vi att fortsätta värna en variation av utförare och vara varsamma med våra gemensamma skattepengar. Att ha en mångfald av utövare ger en ökad valfrihet och bättre vårdkvalitet för våra skånska patienter.

Annette Linander (C)
Andre vice ordförande, Sjukvårdsnämnd Sund

 

Artikeln har också publicerats i Kvällsposten som en slutreplik till Vänsterpartiet på debattartikeln ”Ännu ett förlorat år för Sjukvårdsnämnd Sund”