DEBATT. Närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, var makten ska ligga och hur hela Skåne ska bli livskraftigt. Närodlad politik är också vardagsnära saker som att kollektivtrafiken är pålitlig och utbyggd, att primärvården är tillgänglig och att man ska bli lyssnad på i vården. Och det innebär att vi vill värna vårt skånka lantbruk och att närproducerade och sunda livsmedel ska premieras vid upphandlingar av mat och att bredband ska vara lika självklart på landsbygden som i staden. Kort sagt handlar det om att skapa jämlika förutsättningar för alla skåningar.

Närodlad politik fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer och fortfarande står för utveckling och företagsanda i hela landet såväl som här i Skåne. Men i dag finns vi i både i storstaden och på landsbygden För Centerpartiet i Skåne är det nämligen individen som ska stå i fokus och inte geografi.

Just nu har vårt parti fått fina förtroendesiffror i opinionsundersökningar. Det är vi självklart mycket glada för men det är inte val förrän 2018 och vi har mycket som vi vill arbeta med fram till dess – och efter dess inte minst. Vi tror att det bara är genom ett hårt politiskt arbete, där man lyssnar på skåningen, som leder till att Skåne blir den trygga, levande och inkluderande plats den ska vara och som invånarna förtjänar. Med närodlad politik och engagemang hoppas vi att om ett och ett halvt år ges väljarnas förtroende att tillsammans nå dit.

Ulrika Axelsson (C)
Distriktsordförande, Centerpartiet i Skåne