DEBATT. Det är bättre att erfarna anställda kan fortsätta arbeta inom Region Skåne än att de vänder sig till bemanningsbolag eller privata företag. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill inte ge personalen mer makt. Det finns ingen exakt pensionsålder i Sverige, även om normen fortfarande är att man ska sluta arbeta när man har fyllt 65 år.

Caroline Wessel (M).

Alla har möjlighet att i samråd med sin arbetsgivare gå i pension någon gång mellan 61 och 67. Men den som vill arbeta något eller några år till måste få arbetsgivarens godkännande. Det vill vi ändra på. Det är hög tid att ge den som så vill inte bara en möjlighet utan en rätt att arbeta kvar tills hon eller han fyller 70 år.

Medellivslängden i Sverige har ökat dramatiskt sedan 1913, när pensionsåldern sattes till 67 år. Då levde svensken i genomsnitt 60 år, i dag lever vi i drygt 80 år. När pensionsåldern 2001 omvandlades från en fixerad ålder till att pension kan tas ut inom ett visst åldersspann var det ett steg i rätt riktning. Nu är det dags att ta nästa steg. Det kan alla arbetsgivare, inklusive Region Skåne, göra – utan att avvakta ett eventuellt beslut i riksdagen.

I Sveriges grannländer pågår också en diskussion om att höja pensionsåldern. I Danmark har folketinget bestämt att pensionsåldern med början 2030 ska höjas i takt med den förväntade medellivslängden. Den danska arbetsgivarorganisationen är missnöjd med att det dröjer så länge och hävdar att det kan kosta samhället många miljarder kronor och anser att pensionsåldern bör höjas till 72 år från 2040. I Finland och Norge är pensionsåldern flexibel mellan 63 och 68 år, respektive mellan 62 och 75.

En av Region Skånes större utmaningar är att säkra att regionen har tillräcklig och kompetent personal. Det finns därför goda skäl att ge alla rätt att jobba kvar längre än till 65, något vi föreslår i en motion som ska behandlas på regionfullmäktige på tisdag (28/2). Det är bättre att erfarna anställda kan fortsätta arbeta inom Region Skåne än att de vänder sig till bemanningsbolag eller privata företag.

Carl Johan Sonesson (M).

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill inte ge personalen mer makt. De framhåller istället att Region Skåne som arbetsgivare redan stimulerar äldre att jobba kvar. Det är sant, men är ett missförstånd av poängen med vårt förslag. Det går inte ut på att Region Skåne ska erbjuda en möjlighet, utan att anställda ska ha en rättighet att jobba kvar – alltså att personalens frihet ska öka.

Lite förvånade blir vi när Socialdemokraterna och Miljöpartiet också avvisar vår motion med argumentet att om en anställning inte upphör senast vid 67 års ålder ska den enligt lag omvandlas till en tillsvidareanställning. Och då får arbetstagaren rätt att arbeta kvar utan bortre tidsgräns, utan möjlighet för arbetsgivaren att pensionera personen i fråga. Men det är inte relevant, eller åtminstone inte mer begränsande än att det går att runda på frivillig väg, med individuella avtal och en generell regel där Region Skåne ger alla anställda rätt att arbeta kvar, om de vill.

I stället för att bara acceptera att anställningsavtal sluts utan tidsgräns får regionen se till att komma överens om en tidsbegränsad anställning. Redan idag sluter Region Skåne sådana avtal. Men bara när regionen vill och bara på regionens villkor. Vi tycker att det är orättvist.

De som är emot vårt förslag hävdar också att det inte går att neka dem som är äldre än 70 år anställning om en arbetsgivare har valt att låta några vara kvar i tjänst efter den lagstadgade högsta pensionsåldern på 67 år. Det skulle vara åldersdiskriminering i enlighet med en dom från Arbetsdomstolen (AD 2015 nr 51). Men det är ett resonemang som haltar. Domen gäller inte tidsbegränsade anställningar.

För att kunna ha tillräcklig och kompetent personal måste Region Skåne vara en attraktiv arbetsgivare även för alla som vill jobba lite längre är till 65 års ålder. Bland dem finns mycket erfarenhet och kunskap som idag pensioneras bort. Så snävsynt har inte den offentliga sektorn råd att vara. De svårigheter som Socialdemokraterna och Miljöpartiet pekar på för Region Skåne som arbetsgivare när det gäller äldre och möjligheten att ta hänsyn till organisationens förändrade behov gäller redan i relation till alla anställda – i alla åldrar.

Vi välkomnar alla de insatser som görs och kan göras för att ge äldre anställda goda och attraktiva anställningsvillkor och arbetsförhållanden, men understryker att vårt förslag om rätt att arbeta kvar till 70 handlar om att flytta makt till personalen. Därför bör den bli en naturlig del av en modernare personalpolitik i Region Skåne.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd i opposition

Caroline Wessel (M)
Andre vice ordförande i Region Skånes personalnämnd

(Omslagsfoto: Christiaan Dirksen/Value not Noise)