VÅRDA SKÅNE. Hösten 2015 beslöt regionstyrelsen att genomföra en rad konkreta åtgärder för att Region Skåne skulle komma till rätta med ekonomin efter den ekonomiska dikeskörningen i början av mandatperioden. Allians för Skåne initierade tretton av de sexton åtgärder som klubbades igenom.

Den 10 december 2015 beslöt till exempel regionstyrelsen ”att undersöka om Region Skånes lokaler kan användas mer effektivt. Inte minst handlar det om utrymmen för vård. För att öka vårdproduktionen finns det anledning både att se närmare på schemaläggningen av personal så att operationslokaler kan användas under en större del av dygnets timmar än i dag, och att undersöka möjligheterna att låta externa vårdgivare hyra in sig på kvällar och helger.”

– Beslutet grundar sig på det uppenbara behovet av att även Region Skåne ska använda sina resurser mer effektivt, kommenterar Carina Wutzler (M). Med ett annat tänkande kring hur vårdlokalerna används och personalen schemalägga kan vi öka tillgängligheten till vård.

I en uppföljning till regionstyrelsen den 28 april 2016 av detta och övriga förbättrings- och effektiviseringsbeslut konstaterades att frågan om ökad vårdproduktion ”är komplex och kräver fördjupad analys”. Någon ytterligare återrapportering har inte skett.

– Att en fråga är komplex gör den inte mindre angelägen att gå till botten med. Därför kommer jag på regionfullmäktige på tisdag (28/2) fråga regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) när vi kan förväntas få se en färdig utredning, säger Carina Wutzler.

Jonas Duveborn