VÅRDA SKÅNE. Förra året framkom allvarliga brister vid den antroposofiska Vidarkliniken i Järna. Stockholms läns landsting beslöt då att sluta subventionera vård vid kliniken. Detta var helt i enlighet med den skeptiska hållning som Moderaterna i Region Skåne har haft till det skånska avtalet om att skicka patienter till Vidarkliniken. Carl Johan Sonesson (M) väckte därför (1/7) ett ärende i regionstyrelsen om att Region Skåne omedelbart ska genomföra en medicinsk revision, vilket bifölls.

– Vi har lämnat in ett initiativ till regionstyrelsen för att få upp frågan på bordet, sa Carl Johan Sonesson då. Med de uppgifter som har kommit är det rimligt att det genomförs en revision. När vi har fått resultatet från den får vi ta ställning till om avtalet ska brytas i förtid.

Fortfarande har dock ingen återkoppling av revisionen av Vidarkliniken gjorts till regionstyrelsen. Därför lyfter Carl Johan Sonesson frågan på nästa veckas regionfullmäktige (28/2).

Vidarkliniken är den enda i sitt slag i Sverige. Verksamheten, med möjlighet att erbjuda alternativa homeopatiska preparat utan Läkemedelsverkets godkännande, möjliggörs av ett mer än tjugo år gammalt undantag. I somras förlängde den rödgröna regeringen undantaget med två år, och satte den bortre parentesen för undantag av denna typ till 2020.

Region Skåne har avtal med Vidarkliniken sedan 2009. Mellan 25 och 40 skåningar får varje år rehabilitering i samband med bland annat utmattningsdepression och fibromyalgi.

Jonas Duveborn