Mobiltelefoni och elektromagnetiska fält har inget samband med fenomenet elöverkänslighet. Foto: Tim Parkinson [CC BY 2.0]

VÅRDA SKÅNE. Elöverkänsligas förbund i Skåne får 34 555 kronor av Region Skåne i år, trots att de inte kommit med varken ansökan (för 2017) eller verksamhetsberättelse (för 2015).

Socialstyrelsen skriver om elöverkänslighet att ”Trots att forskning om elöverkänslighet har pågått under många år har inga resultat kommit fram som kan förklara sambanden mellan elektromagnetiska fält och elöverkänslighet. Därför finns det för närvarande inte något vetenskapligt stöd för att det finns något orsakssamband mellan exponering för EMF och symtom”.

Hanna Brus, legitimerad kiropraktor och bloggare på Dagens Medicin, har gjort en genomgång av situationen kring elöverkänslighet och bidragen.

Socialstyrelsen uppger också att vetenskap och evidens inte är något krav för att få statliga bidrag, men Socialstyrelsen gör under 2017 en översyn av hur bidragen ska fördelas, så förändringar kan ske.

Allians för Skånes ledamöter reserverade sig mot beslutet, men Sverigedemokraterna röstade med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Johan Folin