KRÖNIKA. Trygghet uppfattas utifrån vem vi är och hur vi har levt, utifrån våra erfarenheter och livssituationer. Att kunna vara trygg i sin vardag är viktigt för alla. Att bygga goda relationer, känna trygghet och tillit tillsammans med andra människor är en grundförutsättning för ett väl fungerade samhälle.

Vi har aldrig haft det bättre än nu, både vad gäller hälsa, teknikutveckling och utbildning. Vi är egentligen på ganska många sätt trygga, fast den upplevda tryggheten minskar och vi säger ”samhället har blivit hårdare”. Samtidigt är det på många sätt ett mindre riskfyllt samhälle, där begreppet kontroll har fått en större betydelse. En forskningsgrupp i Norge har studerat trygghetstänkandet i det mångkulturella samhället. I korta ordalag så är vi så upptagna med oss själva och att söka vår identitet, att vi glömmer att leva. I andra delar av världen är människor upptagna med helt andra tankar än sin identitet, där ligger fortfarande fokus på att få mat för dagen.

Fram till 1900-talets början lade vi vårt liv i ödets och Guds händer, den gängse uppfattningen var att livet inte gick att påverka. Med teknikens hjälp kan vi nu nästan ha full kontroll och i vår iver, söker vi efter nästa applikation i vår smarta telefon för att kunna få in ytterligare information och möjlighet till fjärrövervakning och mer koll på ett nytt plan. I detta sökande efter kontroll har vi vant oss vid att lägga alltmer ansvar och förväntan på samhället. För många har systemen blivit viktigare än de ”verkliga” kontaktytorna människor emellan. Samtidigt har vårt egenansvar minskat och vi översköljs med rapporter om fetma och mental ohälsa. Att bara leva sitt liv har blivit svårare, människor tenderar att fly från nuet, vilket blivit allt enklare. Ett knapptryck bort.

Bilden av världen har blivit alltmer komplex och otydlig och vi rör oss allt mer i våra egna värderingsbubblor.  Under de sena 1900 talet visste alla vem som var ond och god, både i kvarteret eller i byn, men tydlighet fanns även i världskonflikterna. Utvecklingen med en ökad globalisering ger oss egentligen en robustare värld och en större trygghet. Men senare tids utveckling med Trump, IS, Brexit och politisk populism ger en mer komplex världsbild. .

När jag som vuxen studerade till lärare på Högskolan Kristianstad, hade vi som en av våra första uppgifter att skriva en inlämningsuppgift kring vår egen barndom. Vår lärarutbildare skulle då dels kunna se hur studenternas språkbehandling var och dels få en uppfattning om vilka studenter som hon hade i klassen. I min inlämningsuppgift beskrev jag om min friluftsinriktade uppväxt, med mycket utelek och att jag kunde vara ute hela dagarna. Jag kunde ägna hela dagar åt att leka vid ån, som låg en bra bit ifrån där vi bodde.  På somrarna tog vi ofta cykeln till Spjutstorpsbadet, en tur på en halvtimme längs med stora landsvägen. Jag tror aldrig att mina föräldrar kände någon oro, även om vi inte kom hem förrän på kvällen.

När jag fick tillbaka inlämningsuppgiften med påpekande om några meningsbyggnadsfel och kanske något stavfel; skrev läraren att min barndomsberättelse handlade om trygghet och att sådana berättelser nu var mycket ovanliga.

Trygghet handlar ju i grunden om att hantera rädslor. För att känna sig trygg måste vi tillåtas att göra fel, samtidigt som vi faktiskt som medmänniskor och föräldrar kan vara bra nog ändå.

Om vi bara ser framför oss vad som i värsta fall kan inträffa, kommer vi aldrig vidare. Rädslorna och identitetssökandet får aldrig ta överhanden.

Allt börjar hos Dig, så även arbetet med att skapa trygghet. Trygghet bygger vi tillsammans.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare i Region Skåne