DEBATT. Miljöpartiet har länge slagit sig för bröstet för att vara det enda partiet som tar miljöfrågorna på allvar. Lyckligtvis misstar sig Miljöpartiet. Det finns ett liberalt alternativ till den förbud- och tvångspolitik som Miljöpartiets politik tyvärr ofta landar i. Vi liberaler tror att marknadskrafterna är vårt bästa instrument för att stoppa miljöförstöring. Vi liberaler vill göra det enklare för människor att göra bra miljöval.

Vi Liberaler väljer därför att satsa på en grön skatteväxling där marknadskrafter utnyttjas för att göra det dyrare att förstöra miljön och mer gynnsamt att arbeta. En sänkning av inkomstskatten möts med miljöskatter för det som förorenar vår miljö.

Med en grön skatteväxling skiljer sig Liberalerna från den rödgröna miljöpolitiken som länge fokuserat för mycket på att lägga skattemedel på stöd och subventioner. Vi liberaler samarbetar gärna i miljöpolitiken, men håller oss gärna undan klumpiga förslag om solskatter och dyra administrativa miljöutbildningar för 75 procent av Region Skånes anställda som Miljöpartiet i Skåne har drivit igenom.

Då fokuserar vi hellre på riva hindren för näringslivet att utveckla ny teknik för solpaneler. I mer än 30 länder är redan solenergi billigare än de fossila alternativen. Detta är ett lysande exempel på hur marknadskrafter lyckats skapa ett nytt energialternativ som är både kommersiellt och miljömässigt hållbart.

Ett annat sätt att utnyttja teknikutvecklingen för att minska Sveriges koldioxidutsläpp är att satsa på en utbyggd laddinfrastruktur för elbilar. I Liberalernas senaste budget gjordes just en sådan satsning tillsammans med en miljöbonus vid köp av elbil som finansieras med högre avgifter för miljöfarligare bilar. Miljöpartiet får gärna stödja en sådan satsning som gör det enkelt för människor att göra bra miljöval i vardagen.

Vi liberaler har sagt det förut, men det tål att upprepas. Det är rimligen utsläppen som är problemet, inte bilen i sig. För många familjer är bilen en nödvändighet. I vissa delar av Skåne finns inte förutsättningar för utbyggd kollektivtrafik. Skåningar måste fortfarande kunna ta sig till arbetet, till dagis och hem igen på ett säkert sätt.

Då är det viktigt att vi ser till att det som förorenar blir dyrt och det miljövänliga alternativet blir billigare och enklare. Detta är grunden i en grön skatteväxling och grunden i Liberalernas miljöpolitik.

 

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare för Liberalerna i Region Skåne

Cristina Glad (L)
Vice gruppledare för Liberalerna i Region Skåne

Louise Eklund (L)
Ordförande Gröna Liberaler Syd

(Publicerad i Kvällsposten den 11 februari 2017)