DEBATT. Nej, det är inte rimligt med ett tak för hur många åsikter en politiker ska få torgföra, heller. Det klarar marknaden av att reglera. Blir det för många på en gång så minskar alltid vinsten med det – förtroendet faller, väljarna flyr.

Rent instinktivt blir jag dock å Miljöpartiets och regionrådet Anders Åkessons vägnar lite brydd. Även om det för min del är helt okej att han först tycker så om vinster i välfärden och sedan tycker si, riskerar det att skada fler än hans förtroende. Politiker ses, märkligt nog, ofta som en homogen grupp. Särskilt när det kommer till politikerförakt. Och många väljare tycker att vi politiker ska stå för våra åsikter. Det tycker jag också.

Därför hjälper jag gärna Anders Åkesson att också officiellt få tycka det som han tycker i medierna. Säg bara till så planerar vi in ett extra sammanträde.

Det handlar om alla turer kring Region Skånes remissvar på Reepaluutredningen.

Först skulle Anders Åkesson inte svara, det spelade nämligen ingen roll vad Region Skåne skrev, tyckte han. Sedan tog MP i samarbete med Socialdemokraterna några timmar före regionstyrelsens sammanträde i tisdags (7/2) fram ett remissvar i alla fall. Visst, det var tunt, men det innehöll också ett klart ställningstagande: att ”offentliga medel som är avsedda för välfärd, ska användas till välfärd och att eventuella överskott huvudsakligen ska återföras till verksamheten”.

Innan detta ens hade gått i väg till regeringen sa Anders Åkesson i Sydsvenskan (9/2): ”Jag kan inte se nyttan med ett vinsttak inom vården. Däremot ser jag stora risker. Många landsting har en svår ekonomi och problem med tillgängligheten. Hotet om ett vinsttak kan hämma tillgängligheten. Det skulle vara väldigt olyckligt.”

Först tyckte Anders Åkesson att det var en bra idé med vinsttak. Sedan tyckte han att det var en dålig. Och eftersom det första tyckandet är hans officiella åsikt får man väl anse att han tycker bägge sakerna samtidigt.

Det är åsiktsakrobatik värdig vilken politisk cirkuskonstnär som helst.

Nåväl, remisstiden för att besvara Välfärdsutredningens betänkande går inte ut förrän den 24 februari, så jag kan med säkerhet säga att vi i Alliansen ställer upp: Låt oss ta fram en skrivning om synen på mångfald och frihet i välfärden som vi kan ställa oss bakom tillsammans, Anders.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kvällsposten (12/2).