DEBATT. Den politiska organisationen i Region Skåne efter valet 2014 blev otydlig. I en granskningsrapport från revisionen konstaterades att det inte alltid gick utläsa vilken nämnd som ansvarade för vad. Detta bidrog till att ekonomin raserades. Oppositionen fick trycka på för att det skulle tas beslut om kostnadsbesparande och intäktsförstärkande åtgärder.

Efter lite krumbukter arbetades så ett nytt reglemente fram under förra året. Det började gälla i november.

Utöver tydligare skrivningar om vem som gör vad infördes ett finansiellt tak. Med detta kan inte längre enskilda nämnder ta beslut som påverkar kommande års budgetar. Sådana beslut ska i stället vara en del av det årliga budgetbeslutet, alternativt – om det brådskar – underställas regionfullmäktige.

I praktiken innebär detta att den budgetram som med beslutet om budget för 2017 sattes för åren 2018 och 2019, inte får överskridas. Det är en god ordning som hindrar slösaktiga politiker från att inteckna framtida intäkter.

Tyvärr klarade inte S och MP att hålla fast vid nyordningen ens under tre månader. Med beslutet i kollektivtrafiknämnden (6/2) om att regionen nästa år ska återta beställningscentralen för serviceresor i egen regi läggs inte bara sten på bördan, med en årlig utökad kostnad på nio miljoner kronor, utan man åtar sig också uppstartskostnader. Sammanlagt, skriver nämnden i sitt beslut, ökar kostnaderna med 15 miljoner kronor under 2018 jämfört med fortsatt upphandlad verksamhet.

Detta kan framstå som småsmulor i en budget för kollektivtrafiken till vilken skåningarna skjuter mer än två miljarder kronor varje år. Men just så är det med finansiella tak; antingen håller man dem eller så spräcker man dem.

När frågan kom upp på regionstyrelsen (7/2) viftade kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) bort alla frågor med att det visst finns utrymme för ökade kostnader i budgeten, hela 57 miljoner kronor.

Kruxet är bara att hela uppräkningen från 2017 till 2018 är indexuppräkning. Den som görs för att klara av stigande priser och höjda löner. I budgeten för 2017 tilldelas kollektivtrafiknämnden ett regionbidrag på 2 348,8 miljoner kronor. För 2018 har budgetramen satts till 2 405,2 miljoner kronor, en höjning med 2,4 procent.

Visst kan Stefan Svalö redan i år börja inteckna de pengar som uppräkningen ger, men det oroar mig. Kollektivtrafikens budget är hårt pressad. Och det är fler intäktsförsvagande beslut på väg, som ett om att inte längre sälja lika mycket reklamplats på bussar och tåg.

Här finns en blindhet som pragmatiska S- och MP-politiker borde reagera med ryggmärgen mot: I Region Skåne har på kort tid bland annat ambulanssjukvård, lokalstädning, beställningscentraler, dialys, ryggortopedi och kardiologi återtagits i egen regi. Allt utan att skåningarna fått eller får bättre service – och i strid med vår vilja. Men utan väljarnas stöd är vi dessvärre förhindrade att stoppa utvecklingen; Sverigedemokraterna ställer sig varje gång bakom S och MP när det kommer till beslut som innebär ett återtagande av verksamhet i egen regi, hur dyrt det än blir.

Detta är den politiska spelplan som ligger. Det minsta man borde kunna kräva är att de som styr åtminstone följer de ekonomiska regler de själva har tagit fram och röstat igenom i regionfullmäktige.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (11/2).