VÄRNA SKÅNE. Ilmar Reepalus (S) delbetänkande om vinster i välfärden används nu till max av Socialdemokraterna i Skåne. Taktiken tycks vara att om man har en ”bred palett” av åsikter så finns det många väljare att fånga. Och det lyckas S med. Den breda paletten, alltså.

I regionen har Henrik Fritzon (S) skrivit ett yttrande som till sitt innehåll nog är det torftigaste som någonsin har levererats till en statlig utredning. På drygt en A4-sida beskrivs huvudsakligen vad Välfärdsutredningen föreslår. Man kan ana att det inte är därför som utredningen har begärt in Region Skånes synpunkter. I ett par meningar lyckas dock S och MP slå fast att de ”delar den uppfattning som ligger i utredningens syfte”, vilket är att det behövs ett vinsttak. Och att överskott ”huvudsakligen ska återföras till verksamheten”. Fast: ”Region Skåne har dock inte möjlighet att bedöma utredningens förslag i detalj” (!). Det ska särskilt noteras att detta inte är ett kompromissyttrande. Det är alltså inte så att S och MP har tvingats ta fram ett urvattnat förslag för att få igenom det i regionstyrelsen.

När Henrik Fritzon sedan får en annan möjlighet att kommentera remissyttrandet är han snabb med att dödförklara förslaget (SDS 9/2).

Ordföranden i Skånedistriktet, Niklas Karlsson (S), och Magnus Alm, skånsk LO-chef, tycker tvärtom (SDS 10/2). De vill ha ett vinsttak.

Oavsett vad man tycker: Alla ska med.

Jonas Duveborn