KRÖNIKA. Snart löper remisstiden ut för Ilmar Reepalus (S) utredning om privata välfärdsföretag i Sverige. Många tunga S- och MP-toppar runtom i landet kräver att utredningen slängs på sophögen. I Skåne där en halvmiljon skåningar är listade på en privat vårdcentral hade det varit bra om de ledande skånska socialdemokraterna och miljöpartisterna krävt samma sak. Men så är tyvärr inte fallet.

I Skåne tyckte regionstyrelsens ordförande, Henrik Fritzon (S), att frågan är så underordnad och oviktig för Region Skåne att vi inte ens skulle bemöda oss att svara på remissen. Trots att Region Skåne är ett av sex särskilt utpekade landsting och regioner som staten förväntar sig svar från. För Allians för Skåne var det en självklarhet att tydligt deklarera att ett svar måste lämnas i den kanske hetaste frågan under hela mandatperioden. I denna åsikt fick alliansen stöd av Sverigedemokraterna som hade samma uppfattning och till sist tvingades alltså styret att svara på remissen och bekänna färg. I själva sakfrågan hade inte Alliansen och Sverigedemokraterna helt överensstämmande syn. Alliansens svar tog tydligt ställning mot generella vinsttak i välfärden.

Alliansens utgångspunkt är att så länge en vårdgivare håller hög kvalitet ska vårdgivaren också kunna ta ut en vinst. Vårdgivaren tar en stor risk som startar upp en verksamhet. Risken är att företaget går i konkurs och att företagaren kan förlora en massa pengar om kvaliteten inte håller måttet och patienter inte vill söka sig dit. En eventuell vinst är därför drivkraften. Genom att det finns många olika vårdcentraler att välja bland ges patienten en större valfrihet att kunna välja bort den eller dem som inte ger patienten tillräcklig uppmärksamhet, inte har tillfredställande öppettider efter patienternas behov, eller för den delen inte håller tillräckligt hög vårdkvalitet på sin verksamhet.

Konkurrens i sig driver utveckling. Om inte Sverige hade haft konkurrens på en rad olika områden så hade graden av innovation varit betydligt lägre. Arbetsmiljön hade inte kunnat jämföras med andra alternativ. Medarbetares löneutveckling hade troligtvis inte varit lika god och servicenivån gentemot kunderna hade släpat efter. Det är tack vare mångfald och valfrihet som kvaliteten ständigt utvecklas. Därför är det oerhört centralt att Alliansen står upp för dessa värden även om det stundtals blåser lite snålt. Sverigedemokraternas förslag till remissvar var förvisso lite bättre än styrets. Jag tolkar deras text som att partiet är för att företag ska kunna gå med vinst men det ska finnas någon form av vinstbegränsning medan Socialdemokraterna och Miljöpartiets yttrande var helt i linje med Reepalus utredning, det vill säga strypkoppel för privata vårdföretag.

Att Miljöpartiet i Skåne har blivit så rött på bara några år är för mig väldigt förvånande. Mellan 2006 och 2014 styrdes Region Skåne av fem partier. Det var Allians för Skåne och Miljöpartiet som kallade sig för Femklövern och som tillsammans drev på många frihetsreformer inom skånsk sjukvård. Inte minst tillkom alla Skånes 12 vårdval under denna tid. Men även stora verksamheter lades ut på entreprenad, såsom till exempel ryggortopedin i Ängelholm, som företaget Aleris har haft hand om på ett föredömligt sätt. En mycket omtyckt verksamhet som har varit relativt sett billig verksamhet för Region Skåne och en verksamhet som har hållit hög tillgänglighet och dessutom avlastat våra andra ortopedienheter i Skåne när dessa har haft allt för långa vårdköer.

I veckan beslutade dock Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet att denna verksamhet inte längre ska drivas i privat regi utan nu ska utföras av Region Skåne. Varför ska man ändra på ett vinnande koncept? Dessutom verkar både befolkning och personal vilja fortsatta att ha verksamheten i upphandlad form och ersättningen som Region Skåne betalar ut till företaget Aleris är lägre än motsvarande i egen regi. Varför ska de styrande politikerna in och ändra i sådant som fungerar? Det finns ju nog med andra områden som inte fungerar i Region Skåne. Bättre vore att koncentrera sin tid där i stället. Men nu är det alltså slut på den framgångsrika eran i Ängelholm. Miljöpartiet var med hela vägen. Partiet genomförde upphandlingen tillsammans med Alliansen 2011 och partiet var med och avslutande densamma 2017, fast nu tillsammans med Socialdemokraterna.

Sinnebilden för Miljöpartiet är att dess medlemmar gillar att vara ute i skog och mark. Förhoppningsvis finner de stigarna bättre där än i det politiska landskapet, för politisk kompass verkar partiet just nu sakna. Eller har Socialdemokraterna stulit kompassen? Ta då tillbaka den illa kvickt innan ni förstör mer än vad som redan är förstört.

Allians för Skåne står tydligt upp för valfrihet och arbetar aktivt mot monopol!

Carl Johan Sonesson (M)
Oppositionsregionråd
Andre vice ordförande i regionstyrelsen