VÅRDA SKÅNE. Lunds universitetssjukhus får del av etableringsmiljoner från Stiftelsen för strategisk forskning, SFF. Programmet Industrial Research Centres, IRC, ska skapa forskningscentra för individanpassade behandlingsmetoder och Maria F Gomez projektleder i samarbete med Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax, Follicum och Region Skåne/universitetssjukhuset MAS för att hitta biomarkörer och individuell behandling för diabetes.

– Det är en mångårigt framgångsrikt forskningsarbete inom diabetes som möjliggjort detta stora anslag. Genom samarbete mellan universitetssjukhuset, universitet och näringslivet kan forskningen snabbare omsättas till patientnytta men också till Skånes utveckling som innovativ region, säger Stefan Lamme, 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus.

Källa: www.lifesciencesweden.se, 8 feb 2017.

 

Lynn Thulin