VÅRDA SKÅNE. Svensk farmaci skriver i dag att den tidigare VD:n för Novo Nordisk, Lars Rebien Sörensen, har utsetts till särskild samordnare gällande kandidaturen att få EU:s läkemedelsmyndighet placerad i Köpenhamn. Danmark har därmed valt ett tungt industrinamn med omdömet att vara ”världens bästa VD” enligt Harvard Business Review 2015.

Detta välkomnas av Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, som tidigare varit kritisk till att Region Skåne inte fått frågan att vara med och påverka Sveriges kandidatur.

Det är mycket bra att de har valt en samordnare som kan läkemedelsindustrin att stärka Öresundsregionens kandidatur, menar Carl Johan Sonesson, detta gynnar vår region såväl som läkemedelsmyndighetens insyn i vår höga kapacitet gällande kompetensförsörjning.

Även Region Skåne stödjer officiellt Köpenhamns kandidatur. Dock har regeringens samordnare för samma fråga beslutat att den svenska kandidaturen ska förläggas till Stockholm trots det tunga läkemedelsindustriella center som finns i Öresundsregionen.

Lynn Thulin