DEBATT. På tisdag 7 februari kommer, om vi inte lyckas få Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att ändra sig, regionstyrelsen att upphäva det tidigare beslutet om att ryggkirurgin i Ängelholm ska upphandlas igen. Det innebär att den välfungerande verksamheten som nu sköts i Aleris regi kommer att upphöra, vilket kommer få kraftigt negativa konsekvenser för både patienterna, personalen, och de skånska skattebetalarna.

Ortopedkliniken i Ängelholm utför omkring hälften av alla icke akuta ryggoperationer (500) i Skåne, den andra hälften görs i Malmö. Dessutom görs det omkring 1000 andra operationer och 8000 patientbesök per år.

Enligt förslaget ska den nuvarande verksamheten i Ängelholm delas upp mellan förvaltningarna Sund i nordvästra Skåne och SUS i sydvästra Skåne.

Att ta tillbaka verksamheten i Region Skånes regi kommer att innebära en flykt av personal. Många av dem vill inte jobba i Region Skåne, utan vill hellre jobba i en mindre organisation än Region Skåne. Arbetsmarknaden i Norden är väldigt god för personer med deras kompetens, så de kommer kunna få jobb på annat håll, och då står Region Skåne med för få läkare med rätt kunskaper.

De argument som framförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan sammanfattas som långsökta, triviala eller i vissa fall helt enkelt felaktiga. Styret verkar ha bestämt sig för att ryggortopedin inte ska utföras av en privat aktör, och sedan ansträngt sig för att klämma fram argument som kan stödja den viljan. Beräkningar och uppskattningar om hur Region Skåne självt kan hantera besöken och operationerna och rekrytera den personal som jobbar för Aleris är oerhört optimistiska. Om de stämmer så kanske det blir lite bättre än i dag. Om de inte stämmer så blir det mångfalt sämre.

Det rimligaste beslutet är att upphandla verksamheten på nytt, och att förstås ta med de erfarenheter och förbättringsmöjligheter som finns när upphandlingsunderlaget tas fram. I stället har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna låst fast sig vid att ryggortopedin i Ängelholm inte ska få drivas av ett företag, trots att kvaliteten, nöjdheten bland personal och patienter, och den ekonomiska effektiviteten är bättre än för Region Skånes egna verksamheter.

Carl Johan Sonesson (M)
Oppositionsråd Region Skåne
Malmö

Johan Fischer (M)
Ersättare i regionfullmäktige och patientnämnden i Region Skåne
Legitimerad läkare
Höganäs

(Artikeln publicerad i Nordvästra Skånes Tidningar 6/2. Foto: Christiaan Dirksen)