Carl Johan Sonesson, Birte Sandberg, Gilbert Tribo och Birgitta Södertun.

VÄRNA SKÅNE. Allians för Skåne har precis blivit uppmärksammade på att det rödgröna styret i Region Skåne inte längre kommer att ha traditionella pressträffar inför regionstyrelsens sammanträden.

– Vi kan bara spekulera i motiven bakom beslutet, men kan konstatera att ytterligare en möjlighet att granska och ställa de styrande politikerna i Region Skåne till svars för politiska beslut försvinner, säger Carl Johan Sonesson (M).

– Det är viktigt att skåningarna får ta del av politiska beslut som i högsta grad berör dem i sin vardag, då måste vi som politiker som är ytterst ansvariga för besluten finnas tillgängliga och stå till svars, tyvärr väljer Henrik Fritzon att ofta ducka i viktiga frågor, säger Gilbert Tribo (L).

– I fler fall göms politiska beslut undan genom att inte fattas alls, som med Styrets plan för remissvaret till Ilmar Reepalus välfärdsutredning. Henrik Fritzon vill inte fatta beslut, och han vill inte heller stå till svars för det, säger Birte Sandberg (C).

– Detta är en oroande utveckling. Vi förstår att man kan känna sig obekväm när effekterna av beslut som tas återberättas i medierna. Men det hedervärda är att rakryggat stå upp för de beslut man tar och motivera varför de fattas, och inte gömma sig för att man inte vill stå till svars för dem, säger Birgitta Södertun (KD).

Johan Folin