När vårdplatserna är för få eller nyttjas ineffektivt uppstår överbeläggningar och utlokaliseringar. Konsekvenserna är kända och djupt problematiska; patienternas säkerhet utsätts för risker och personalen får lägga värdefull tid på att rodda med sängar istället för att vårda patienter.

Politiskt råder enighet om att överbeläggningar och utlokaliseringar måste motarbetas.  Resultaten visar dock att problemen har fördjupats sedan det S-märkta regeringstillträdet.

Överbeläggningarna har ökat från 2,6 till 3,5 per 100 vårdplatser om man jämför oktober 2014 med oktober 2016. I Skåne är resultaten likartade: 4,2 i oktober 2016, att jämföra med 3,3 samma månad 2014. (Ta del av fler jämförande siffror här.)

Vid en jämförelse mellan landstingen står det klart att problematiken förvisso återfinns i hela landet, men att den är särskilt alarmerande i S-styrda landsting.   Av de 10 landsting med sämst siffror är 9 rödfärgade. Kontrasten mellan valrörelsen, då socialdemokrater i hela Sverige lovade fler disponibla vårdplatser, och dagens situation är minst sagt talande.

(Bildtack till Kristdemokraterna i Stockholms Läns Landsting)

Mattias Svensson