Illustration: Peter Lundberg, BSK Arkitekter.

Nevenka Mesic Tiderström, vd på MVB Syd AB, Stefan Lamme (M), dåvarande regionråd i Region Skåne, Monica Ekström, (MP) dåvarande ordförande i fastighets- och servicenämnden i Region Skåne, och dåvarande kommunstyrelseordföranden i Trelleborg, Ulf Bingsgård (M), höll i spadarna när bygget av RPC, Rättspsykiatriskt centrum, drog igång. Foto: Ewa Levau

VÄRNA SKÅNE. Rättspsykiatriskt centrum (RPC) i Trelleborg har nominerats i kategorin ”Best healthcare development” på fastighetsmässan MIPIM i Cannes. RPC är Sveriges största passiv- och plusenergihus, vilket innebär att det ger ett överskott av förnyelsebar energi över året. RPC har även nominerats till ”Årets bygge 2017” som delas ut på Cirkus i Stockholm den 27 mars.

Beslutet att bygga Rättspsykiatriskt centrum och att göra det som ett plusenergihus togs av Femklövern (Allians för Skåne och Miljöpartiet) under den förra mandatperioden. Byggnationen startade i april 2014. Region Skåne har publicerat en bok om byggnaden (pdf).

Johan Folin