VÄRNA SKÅNE. Förra veckan blev det känt att Region Skåne inte har för avsikt att yttra sig över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). Då valde Allians för Skåne att skicka in ett eget yttrande. Medvetna om att ett officiellt yttrande från Region Skåne väger tyngre har partierna i dag (2/2) diskuterat frågan på nytt. Remisstiden går ut den 24 februari.

– Orsaken är att det svenska remissväsendet är viktigare än att det ska hanteras så lättvindigt som Henrik Fritzon (S) och minoritetsstyret med S och MP gör, säger oppositionsrådet Carl Johan Sonesson (M).

– Region Skånes röst är viktig, säger Gilbert Tribo (L). Vi är en av landets största sjukvårdsbeställare och att vi engagerar oss och blir delaktiga i aktuella utredningar handlar om information, öppenhet och att ge regeringen ett så korrekt beslutsunderlag som möjligt.

– Därför har vi i dag bestämt att vi på regionstyrelsen på tisdag (7/2) ska yrka att Region Skåne ska besvara Reepaluremissen, säger Birte Sandberg (C). Och då göra vårt yttrande till Region Skånes officiella.

– Utredningen berör bland annat framtiden för nästan hälften av Skånes vårdcentraler. Region Skåne måste självklart svara på remissen, säger Birgitta Södertun (KD).

Jonas Duveborn