DEBATT. Äntligen vaknar Region Skåne! I Ystads Allehanda den 24 januari  stod det att läsa att ett omförhandlat avtal med Simrishamns sjukhus om 440 reumatiker i Ystad, Sjöbo och Skurups kommuner diskuteras. Med nuvarande avtal har man nämligen bara fått ersättning för patienter från Simrishamn och Tomelilla.

Detta är en fråga som vi, i egenskap av kristdemokratiska representanter i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, haft ögonen på sedan i höstas. Under ett besök vid Simrishamns sjukhus fick vi klart för oss hur allvarlig situationen var och lyfte problematiken till tjänstemännen i Region Skåne. Det är sorgligt att det tagit så lång tid och många patienter har utsatts för oro och onödigt lidande. Region Skåne måste bli mer flexibelt i den här typen av situationer.

Region Skåne måste ha ett förhållningssätt som säger att när verksamheter signalerar problem som går ut över patienterna, så ska man göra sitt yttersta för att få till en lösning. Hela episoden med reumatologin vid Simrishamns sjukhus har visat hur stelbenta rutinerna är för avtalskonstruktioner i Region Skåne. Regionens förhållningssätt måste förändras, så att enskilda vårdgivare – och därmed patienter – inte kommer i kläm.

Birgitta Södertun (KD), gruppledare och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
Per Einarsson (KD), andre vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Insändaren tidigare publicerad i Ystads Allehanda den 31 januari 2017.