VÄRNA SKÅNE. Det var inte bara Alliansledarna som blev förvånade över Henrik Fritzons (S) besked i förra veckan om att Region Skåne inte har för avsikt att besvara Välfärdsutredningens remiss. Sydsvenskan, Norra Skåne, Kristianstadsbladet och P4 Malmöhus tog upp det i fredags. Och i dag har det uteblivna besvarandet nått en nationell publik i och med Fredrik Johanssons text i Svenska Dagbladet: ”Reepaluutredningens kommunala frontalkrock”. Fredrik Johansson underkänner Henrik Fritzons hänvisning till resursbrist av samma skäl som oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M): Detta är ändå mandatperiodens hetaste politiska fråga. Om någon utredning ska kommenteras över huvud taget är det denna.

”Det är naturligtvis ett haveri” att Fritzon väljer att inte svara, anser Fredrik Johansson. ”Att en av Sveriges största politiska församlingar inte levererar en kvalificerad uppfattning i frågan är ett graverande fattigdomsbevis.” Helt utan kostnad för Region Skånes centrala administration formulerar han sedan ett yttrande som i grunden sågar förslaget om vinstbegränsningar i välfärden. Klart läsvärt.

Den som vill ta del av Allians för Skånes yttrande hittar det här.

Jonas Duveborn