VÄRNA SKÅNE. I november förra året presenterade regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) sitt förslag till vinstbegränsningar i välfärden (SOU 2016:78). Förslaget är nu ute på remiss, bland annat till Region Skåne som är ett av sex landsting som har uppmanats att yttra sig.

– Så döm om min förvåning när jag på direkt fråga till Henrik Fritzon om när remissyttrandet ska behandlas fick veta att han har bestämt att Region Skåne inte ska yttra sig alls, säger regionrådet i opposition Carl Johan Sonesson (M). Detta är ändå mandatperiodens hetaste politiska fråga.

– Och samtidigt ska man veta att Region Skåne är en av landets största aktörer i hälso- och sjukvårdssektorn. Vi lägger 31,3 miljarder kronor, eller 88 procent av våra skattemedel i just den välfärdssektor där Ilmar Reepalu, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill försvåra för alternativa utförare, säger Gilbert Tribo (L).

– Den utredning som Henrik Fritzon anser inte behöver kommenteras berör tusentals skåningar som jobbar eller får vård i hundratals bolag som finansieras helt eller delvis av skattemedel från Region Skåne. Vi har en helt annan grunduppfattning, säger Birte Sandberg (C).

– Förslaget från Välfärdsutredningen måste självfallet diskuteras seriöst, säger Birgitta Södertun (KD). Även om vi tycker att det ska avfärdas. Region Skåne besvarar årligen en mängd remisser av olika slag. Att välja bort ett besvarande av just den här remissen är, minst sagt, ologiskt.

Allians för Skåne har mot denna bakgrund valt att på egen hand besvara den begäran om remissyttrande som Region Skåne har fått från regeringen. Yttrandet finns här.

Jonas Duveborn