VÅRDA SKÅNE. På torsdagskvällen hölls ett stort möte om det rödgröna Styrets hot att säga upp entreprenaden om främst ryggortopedi i Ängelholm. En bit över hundra ängelholmsbor hade samlats för att informera sig, uttrycka sin oro eller protestera mot Region Skånes politiska ledning.

Många hade kommit för att informera sig om hotet mot den entreprenaddrivna ortopedin i Ängelholm.

Oron blev inte mindre av att ingen från koalitionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade mött upp för att förklara och försvara beslutet. Inte heller någon från Sverigedemokraterna, som stöder uppsägningen, hade kommit. Frånvaron ledde till misstankar om att det inte fanns något bra förslag och många undrade var politiker som Yvonne Augustin (S), Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) var.

Mötet var arrangerat av Alliansen i Ängelholm, men de flesta deltagarna var inga politiker utan vanliga ängelholmsbor eller anställda på sjukhuset.

Bengt Sturesson, överläkare och ortopedspecialist på Aleris.

En bild listade de risker som en uppsagd entreprenad kunde medföra.

Bakgrunden kan läsas i tidigare inlägg här på Opposition Skåne, här, här och här. Senast var det alltså att Ängelholms sjukhusläkarförening och ortopeder i Helsingborg uppmanade det rödgröna Styret att ta förnuftet tillfånga. De befarade sämre tillgänglighet, längre köer och läkarflykt.

 

Sjukhusläkarföreningen skriver: Tillgängligheten till icke akutryggkirurgi för patienter i Region Skåne reduceras med 50 % omedelbart och det kommer att ta många år att bygga upp motsvarande kapacitet som finns idag igen. Detta kommer att medföra att väntetiden för ryggpatienter fördubblas.

Carl Johan Sonesson (M)

Mötet inleddes också med att ortopedspecialisten Bengt Sturesson från Aleris redogjorde för verksamheten och för vad som kunde hotas.

Vill det sig riktigt illa så kommer man under ett antal år se ett stort produktionsbortfall av hundratals operationer och tusentals mottagningsbesök. Han slutade med orden:

Har vi råd med det i region Skåne?

Om den styrande minoriteten i Region Skåne var osynlig så var Alliansen i regionen fulltaliga. Alla fyra partier var representerade: Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Lars-Göran Wiberg (C) och Birgitta Södertun (KD).

Gilbert Tribo (L)

De kunde förstås bara berätta om varför de gemensamt motsatte sig uppsägningen. De många frågorna om vad Styret egentligen hade för skäl hade de svårare att besvara, skälen för är inte så lätta att genomskåda. Det enda man kan förmoda är att ett generellt ideologiskt motiverat motstånd mot privata inslag i vården fått styra.

 

Alliansens företrädare kunde bara konstatera att tyvärr visar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna återigen hur ideologi går före skåningens bästa. Nu kommer skåningen både få en sämre vård och behöver vänta längre för att få hjälp. Dessutom riskerar skåningarna att behöva slussas till Halmstad och Göteborg eftersom vi inte kommer att klara vårdgarantin.

Lars-Göran Wiberg (C)

Birgitta Södertun (KD)

 

 

 

 

 

Peter J Olsson
text och bild