VÅRDA SKÅNE. Idag lämnade Centerpartiet i Region Skåne in en motion som föreslår att utreda förutsättningarna för en etablering av en behandlingsmottagning för brukare av dopningsmedel inom Region Skåne. Verksamheter som idag finns på andra ställen i landet dit Region Skåne idag får hänvisa patienter i behov av denna typ av behandling.

– Ska vi kunna erbjuda en god vård till missbrukare av dopningsmedel är det viktigt att kunna erbjuda en adekvat behandling och terapi även i Region Skåne, säger motionären Lars Hansson (C).

Lars Hansson (C), regionfullmäktigeledamot
Foto: Kasper Alstrup Schnell

Med de beslag som polisen och Tullverket idag genomför så tyder det på en omfattande handel med dopningspreparat, särskilt har förekomsten ökat på internet under 2000-talet.

– Studier visar att personer som brukar dopningsmedel har lättare att bli beroende av andra droger och att användningen av anabola androgena steroider (AAS) som återfinns i t.ex. kosttillskott och dopningsmedel ökar risken för våldsbrottslighet, fortsätter Lars Hansson (C).

Vid dopningsmissbruk föreligger ett behov av specialiserade behandlings- och stödinsatser inom hälso- och sjukvården, men även socialtjänsten, för att uppnå en behandling med fullgott resultat. I Sverige finns endast ett fåtal mottagningar för dopningsmissbrukare.

– Att inte ha en behandlingsmottagning för brukare av dopningsmedel i Region Skåne är negativt både sett ur missbrukarens perspektiv, men även ur ett kostnadsperspektiv för regionens vidkommande, avslutar Lars Hansson (C).

Linus Hannedahl