VÄRNA SKÅNE. I dag presenterades det preliminära bokslutet i Region Skåne. Helårsresultatet landar på 103 miljoner kronor, vilket är 249 miljoner kronor sämre än budgeterat.

– Intäkterna är nu större än kostnaderna på helheten, kommenterar oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Trots att hälso- och sjukvården drar över sin budget med nästan 800 miljoner kronor gör Region Skåne ett plusresultat, utan skattehöjning.

– Kostnadsutvecklingen i Region Skåne är fortfarande oroande hög, men tack vare stora skatteintäkter så gjorde regionen ändå inte av med mer än vad som kom in, säger Carl Johan Sonesson. Det finns dessutom fortfarande stor potential att sänka kostnadsutvecklingen, vilket gör Socialdemokraternas och Miljöpartiets ständiga prat om skattehöjning uppenbart onödigt.

Johan Folin