DEBATT. Vi måste våga satsa på primärvården och stimulera nya vårdcentraler att öppna. Idag finns det 155 vårdcentraler i Skåne. Innan hälsovalet som infördes 2009 fanns 125 vårdcentraler. Hälsovalets syfte är att skapa valfriheten och möjligheten för varje person i Skåne att själv välja vårdcentral och byta hur ofta man vill och det har hittills haft god effekt med nettoresultat att 30 nya vårdcentraler har etablerats.

Nu märker vi att antalet nyöppningar börjar stagnera, antalet vårdcentraler har nämligen legat rätt stilla senaste åren. En av de viktigaste faktorerna som hämmar nystartande av vårdcentraler är att  patienter som väljer att byta till en ny vårdcentral i allt högre utsträckning är aktiva patienter, men vårdpengen är densamma som för etablerade vårdcentraler som har en högre andel friska ”patienter”. Det gör det ekonomiskt ofördelaktigt att starta en ny vårdcentral. Resursfördelningssystemet gör också att de nya och växande vårdcentralerna finansierar de icke fungerande vårdcentralerna som tillåts gå med förluster. Sammantaget innebär detta att det inte finns tillräckligt goda förutsättningar för nya vårdcentraler att etablera sig.

Allians för Skåne tycker att det är dags att agera och stimulera så att fler vårdcentraler kan öppna upp i Skåne. Fler vårdcentraler ger ökad tillgänglighet, avlastar sjukhuset och förbättrar vårdkedjan, ökar konkurrensen och därmed ökar kvaliteten.

Ulrika Heindorff (M).

Med anledning av det här lämnade Allians för Skåne in ett initiativärende innan jul i hälso- och sjukvårdsnämnden för att utreda och införa ett nyetableringsbidrag för nystartade vårdcentraler. Vi har nu fått svar på detta och det styret föreslår är att enbart att lägga rapporten till handlingarna. I svaret problematiseras inte alls det faktum att nyetablerad vårdcentraler har svårt i dagens system att få ihop sin ekonomi.

Allians för Skåne gjorde under de åtta åren som vi hade förtroendet att styra i Region Skåne stora satsningar på primärvården. Allians för Skåne satsade 125 miljoner kronor på primärvården i sitt budgetförslag för 2017. Styret avsatte endast 12,5 miljoner kronor. Vi behöver fortsätta förflyttningen av hälso- och sjukvård från sjukhusen och satsa på primärvården. Vi uppmanar det rödgröna styret att satsa på primärvården och ge rätt förutsättningar för att stimulera nyetableringar av vårdcentraler!

Ulrika Heindorff (M)