VÄRNA SKÅNE. I Kristianstadsbladet (18/1-17) kommenterar Region Skånes partiers gruppledare det faktum att styrelsesammansättningarna i Region Skånes bolag inte är jämställda. Bara 38 procent av ledamöterna är kvinnor.

Kristdemokraternas Birgitta Södertun uttalar sig i artikeln:

– Vi kan bara se till våra egna ledamöter. Kristdemokraterna är emot kvotering och tillsätter personer efter kompetens, inte kön. Samtidigt värnar vi ett jämställt samhälle. Inom Region Skåne tycker vi att det är mest prioriterat att arbeta för att förbättra sjukvården och en fungerande kollektivtrafik, säger Birgitta Södertun (KD).

Så är det. Region Skånes medborgare känner troligen större oro inför problemen i sjukvården och signalfel på järnvägen, än huruvida den politiska representationen i alla lägen är exakt jämställd.

Men bristen på jämställdhet måste ändå sägas vara svårhanterlig för de rödgröna partierna. På riksnivå har man försökt att införa kvotering till bolagsstyrelser och dessutom utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Nu visar det sig att de själva kanske inte var så bra på jämställdhet.

Mycket riktigt väljer de i artikeln i Kristianstadsbladet att peka på att privata företag minsann är ännu värre kålsupare:

– Vår ambition är att våra styrelser ska vara jämställda. Vi har i dag en bättre könsfördelning än börsnoterade bolag. Därmed inte sagt att vi är nöjda. Regionen ska vara en föregångare och här finns mer att göra. Vi tycker därför att det finns anledning att lyfta frågan i våra politiska organ, närmast i regionens organisationsberedning, svarar Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) från det rödgröna styret.

Kanske ska man inte vara så snabb med att peka ut och driva på för att kvotera andra. Hur som helst är kvotering fel. I alla sammanhang.

– En enskild persons lämplighet för ett uppdrag ska bedömas efter personliga färdigheter och kompetens. Inte efter ytliga egenskaper som man själv inte kan påverka. Det är ytterst en fråga om varje persons värdighet. Jämställdhet är viktigt men kvotering kan aldrig vara en lösning, konstaterar Birgitta Södertun (KD).

Gustav Lundblad