DEBATT. Ska man lösa människors faktiska problem, eller ska man styra dem mot ett ideal? Den pågående debatten om en utbyggnad av E 6 och E 22 säger en hel del om samhälls- och människosyn. 

Man kan ha många förutsägelser om framtiden. Men få talar mot bilismen: Bilarna kommer framöver att vara energisnåla, utsläppsneutrala, kanske självstyrande. Människor kanske inte kommer att behöva äga bilar, men väl nyttja dem.

Utsläppsproblematiken, skadliga ämnen och koldioxid är ett hot mot miljön. Det kan ingen medborgare eller politiker blunda för. Men Sverige har redan tagit stora steg mot fossilfria och utsläppsneutrala transporter. Och fler kommer det att bli. Den positiva utvecklingen har kunnat ske genom att vi alla agerar, som konsumenter, trafikanter och väljare, inte genom att en överhet tvingar sina åtgärder på folket.

Nu går Skåne in i viktiga diskussioner kring hur de skattebetalda resurserna till väg och järnväg ska fördelas i landet. Skåne har mängder av akuta, nödvändiga och riktiga – ofta lönsamma redan på mycket kort sikt – investeringar och satsningar som det inte kommer att finnas pengar till. Därför är det än viktigare att pengarna används på ett smart sätt. Det behövs balanserade satsningar på både järnväg och väg, på alla delar av Skåne och på både persontrafik och godstransporter. Detta har allianspartierna i Region Skåne drivit och fått stöd för av en majoritet i regionen. 

Järnvägen i Skåne närmar sig en infarkt, en överbelastning med stillastående tåg som resultat. Lösningen är en upprustning av järnvägen, fler och annorlunda tåg samt fler spår. Det behövs till exempel fyra spår mellan Malmö och Hässleholm. 

Pontus Lindberg (M).

Region Skånes uppfattning är också att kapaciteten på motorvägarna måste öka. Idag är trafikstockningarna och olyckorna alldeles för många. Det måste finnas tre filer i vardera riktningen, men även andra åtgärder är nödvändiga, till exempel intelligent trafikhänvisning som styr trafiken med hjälp av sådant som digitala trafikskyltar, och bättre av- och påfarter.

Jag har i en motion föreslagit att Region Skåne ska verka för att motorvägarna i Skåne blir ett pilotprojekt som en väg där IT-kraft och smarta byggsätt med till exempel en annorlunda utformning av på- och avfarter, kan användas på nya sätt.

Socialdemokraterna i Region Skåne har alltså närmat sig alliansens synsätt när det gäller nödvändiga satsningar på väg och järnväg. Ordföranden i det socialdemokratiska partidistriktet Niklas Karlsson föreslog i en motion i höstas tre filer på E 6. Det är inte förvånande om Socialdemokraterna och alliansen kan nå en samsyn. När striden att bygga ut E 22 stod i början av 2000-talet var enigheten i Skåne bred, med såväl alliansen som Socialdemokraterna på samma sida.

Men det har börjat ett krypskytte mot den nya enigheten från dem som ogillar bilen mer än de gillar en god ekonomi och en räddad miljö. Ett antal miljöpartistiska regionpolitiker beklagar sig över alliansens förslag att satsa även på vägar.

Christer Ljungberg, vd för konsultföretaget Trivector – ett bolag som bland annat lever på att leverera ”gröna” lösningar –, anser att en utbyggnad av E 6 till tre filer i vardera körriktning är en felinvestering eftersom mer vägar skapar trafik, till exempel blir nya ringlinjer ofta snabbt fyllda. Istället ska man enlig Christer Ljungberg satsa på att ändra normer, få människor att åka bil mindre.

Först får sägas att det miljöpartistiska inlägget inte var bra för Skåne. Allt tyder på att Skåne behöver tala med en röst för att få så bra resultat som möjligt ut av de kommande förhandlingarna med staten.

Argumentet att vägar skapar trafik är feltänkt. Vägar gör det möjligt att göra resor som annars inte skulle ske. Öresundsbron har till exempel ökat resandet. Men det är inget okynnesåkande, ingen kör bil utan att det är den bästa lösningen för just den personen. Det är inte fel normer som gör att det finns fler privatbilar än någonsin och att försäljningen av nya bilar ständigt slår nya rekord samtidigt som nya sätt att ha bil – leasing, dela på ägandet och bilpoler – poppar upp nästan varje vecka.

Hur skattepengar fördelas när det gäller väg och järnväg visar på en politisk skiljelinje. Ska politiker uppfostra folket, eller ska de vara folkets företrädare? Moderaterna går till val på att människor normalt sett själva bäst vet vad de behöver och vill göra. De är heller inga egoister, utan kan väga personliga fördelar mot vad de får för effekter. 

Pontus Lindberg (M)