Birte Sandberg (C)KRÖNIKA. Skåne är en möjligheternas region. Här finns böljande, bördiga och vackra landskap, stora städer, skogar, mindre småorter, universitet och högskolor, forskningscentra, kulturinstitutioner, den skånska maten och möjlighet till ett fantastiskt rikt och gott liv.

I nationalencyklopedin beskrivs centrum och periferi-teorier som utgående från skillnader i ”såväl geografiska som kulturella och funktionella egenskaper: fysiska avstånd, kulturella och etniska skillnader, ansvars och resursfördelning, maktspridning och statusskillnader mm”.

Jag är förtroendevald från sydöstra Skåne och ofta beskrivs min hörna av Skåne som ”där ute” eller ”där borta”. Det finns självklart andra positiva tolkningar på det fantastiska Österlenområdet – men mycket ofta får jag frågan ”Kan man verkligen bo där året om?”. När jag arbetade i Stockholm, fick jag två helt olika tonfall på svaren, om jag berättade att jag bor i en by som heter Everöd, eller om jag litet yvigare beskrev att jag bor på Österlen. Där Österlen tydligt är ett centralt Skånebegrepp för Stockholmaren.

Betraktandet av centrum och periferi ligger tydligt i betraktarens definition. Därför är det för mig som Centerpolitiker så viktigt att människor själv kan bestämma var de vill bo och leva. Det är behoven från invånarna och de som startar företag och verksamheter som ska styra behovet av service; inte regionen eller staten. Däremot ska kommuner, region och stat stödja utvecklingen genom att bygga vägar, fiber och järnvägar och ta bort gränshindren i Öresundsregionen.

Jag har bott i Malmö och Lund ett flertal år och har hygglig koll på fördelar och nackdelar med att bo i en större stad. En intressant reflektion är att bytänkande alltid påstås finnas mellan rivaliserande mindre orter och landsbygdskommuner. Min erfarenhet är att detta bytänkande återfinns i större sammanhang som när vi i Region Skåne diskuterar placering av sjukhus och nybyggnationer. Det inlindas då ofta i fraser kring samlad kompetens och patientsäkerhet. Då diskuteras sällan utveckling och balans i hela Skåne.

Under julhelgen angrep jag en av våra bokhyllor i huset som länge fått stå orörd. Ibland är det nyttigt att tapetsera om, så att bokhyllorna blir flyttade och allt innehåll måste plockas ut och in igen. Jag hittade då ett halvgammalt Skånematerial från Regionala utvecklingsnämndens kansli (RUN). Den utger sig för att handla om decentralisering och om utvecklingen av Skåne. På sista sidan finns en bild över ett fruset havslandskap med texten ”Det är långt till Österlen. Speciellt en vinterdag. Då är det väldigt långt.”

För Centerpartiet är det regionala balansen och decentraliseringen mycket viktig. Som Centerpartist brinner jag och arbetar praktiskt med ”Balans i hela Skåne” som återkommer som ett tema i samma skrift från RUN. Oavsett var man bor i Skåne ska sjukvård och kollektivtrafik hålla god kvalitet, vara nära och fungera hela året. Det är inte acceptabelt att alltid stänga ner vissa tågsträckor så fort det blåser kulingvindar eller då det småsnöar.

Att centrum förflyttar sig årstidsmässigt är också tydligt. På sommaren kommer bussar och trafikerar landsbygden, man kan plötsligt åka på kors och tvärs i landskapet. När hösten kommer dras sommarbussarna in, då flyttar centrumläget och periferin återkommer.

Som skåning bor vi ett fantastiskt vackert landskap med både städer, mindre orter och byar. Oavsett var vi bor i Skåne ska ingen få känna sig utanför och ingen ska bli placerad som ”där borta”. För periferi och centrum ska ses utifrån där vi befinner oss – här tillsammans i Skåne. Vi måste göra det möjligt att flytta centrum till Dig!

Birte Sandberg (C)