Foto: Andreas Hagerman, CC 2.0

DEBATT. Riksdagen beslutade i onsdags (11/1) att slopa det veto som innebär att kommuner ensidigt kan säga nej när landsting vill inrätta sprutbytesprogram. Att vilja minska smittspridning av hiv, hepatit B och C är en rimlig politisk målsättning. Därför är det också bra att sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) har drivit på för att avskaffa vetot.
Jag är övertygad om att sprutbyte och läkemedelsassisterad behandling mot narkotikaberoende är rätt väg. Därför har jag varit starkt drivande till att Skåne i dag, som enda landsting i Sverige, har ett fritt vårdval av utförare för de missbrukare som har valt att påbörja ett substitutionsprogram, alltså en behandling för att ersätta narkotika med ett narkotikaklassat läkemedel, till exempel metadon.

Carl Johan Sonesson.

Det är självklart bättre att hjälpa missbrukare, som trots många försök inte har lyckats få bort sitt beroende, än att bara blunda och bokstavligen låta dem knarka ihjäl sig i sin ensamhet. Med en kontrollerad behandling kan de i stället fungera socialt, med sin familj och på arbetet.

Märkligt nog går den pragmatiska politik folkhälsoministern ställer sig bakom här på kollisionskurs med ett annat folkhälsoområde, tobakspolitiken.

I den tobaksutredning som Göran Lundahl presenterade förra året uttrycktes att ett av målen bör vara att ”avnormalisera tobaksbruket”. Sett i ljuset av det som just nu sker inom narkotikapolitiken kan man så klart undra varför just snus och e-cigaretter ska avnormaliseras. Under våren förväntas regeringen lägga sin tobakspolitiska proposition, och då bland annat föreslå:

► Att snus ska döljas i butik. Detta är en katastrof för mindre snustillverkare, som kommer att få svårt att konkurrera då många köp sker spontant. Det stigmatiserar också snuset på ett drastiskt sätt då det likställs med cigaretter, trots att snus enligt EU:s vetenskapliga kommitté SCENIHR är minst 90 procent mindre skadligt än cigaretter.

► Att snustillverkare inte längre ska få ange smak på dosan, till exempel lakrits eller mint. I stället ska detta redovisas på separata listor i butiken. Den förra tobaksutredningen föreslog också detta, men regeringen valde då att inte går vidare med det. Folkhälsomyndigheten har sagt nej i sitt remissvar. Medelålders kvinnor som är före detta rökare är överrepresenterade när det gäller att använda smaksatt snus.

Gabriel Wikström har därutöver uttryckt stöd för standardiserade tobaksförpackningar, så kallade ”plain pack”. Nyligen blev Norge första land i världen att införa detta på snusdosor, men det skedde inte utan politisk strid. Nu är rättsläget tack och lov sådant att det lär bli svårt för Wikström att få sin vilja igenom i denna del – i och med tryckfrihetsförordningens starka skydd för tryckt skrift. Men bara att han har uttryckt stöd för tanken oroar.

Sverige har näst högst narkotikarelaterad dödlighet per capita inom EU. Det indikerar att det vi gjort hittills nog inte har varit rätt. Samtidigt visar det faktum att svenska män har lägst dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar att vi gör något annat rätt.

Sverige har lägst antal rökare i EU – 11 procent jämfört med EU-snittet på 26 procent – och Socialstyrelsen slog redan 2005 fast att snus spelar en viktig roll för att statistiken ser ut så.

Regeringen vill införa ett skadereducerande perspektiv på narkotikapolitiken samtidigt som den paradoxalt nog vill motsatsen i tobakspolitiken.

Att det ska bli lättare att injicera tung narkotika i offentlig verksamhet, men svårare att köpa en dosa snus, är svårt att förstå. Gabriel Wikström får gärna vara mer tydlig med vad han menar.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

 

Artikeln har också publicerats på Aftonbladet Debatt (16/1).