DEBATT. Nöjd personal, lägre kostnader och hög tillgänglighet är kännetecknande för ryggortopedin i Ängelholm, som utförs av Aleris på Region Skånes uppdrag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna fortsätter trots detta sin faktafrånvända ideologiska kamp mot mångfalden inom sjukvården. På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde före jul beslutade de att föreslå regionstyrelsen att stoppa den upphandling som varit planerad sedan mer än ett år tillbaka.

De vill i stället att sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne ska utföra vården. Problemet med detta är att bland annat att Region Skånes egna verksamheter inte klarar av det uppdrag de har fått, och därför skickar patienter som fått vänta för länge till Aleris i Ängelholm. Ryggortopedin är alltså en välfungerande verksamhet som avlastar regionens övriga ortopediverksamheter, och dessutom till en lägre kostnad.

Ryggverksamheten i Ängelholm genomför cirka 5000 mottagningsbesök, 500 slutenvårdsoperationer och 500 blockader per år för patienter i hela Skåne. För detta krävs att i snitt fyra ryggkirurger är i tjänst i Ängelholm. Personalen i Ängelholm protesterar mot förslaget och det finns en uppenbar risk att det kommer att saknas personal om Region Skåne tar över verksamheten eftersom det redan råder brist på specialister inom ryggkirurgi.

Sjukvården i Skåne behöver bli effektivare om vi ska kunna erbjuda rätt vård i rätt tid till alla som behöver den. Mångfald och konkurrens inom sjukvården leder till effektivare metoder och organisationer som gynnar patienter, personal och skattebetalare. Samtidigt väljer alltså de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna att göra tvärtom, eftersom deras ideologi innebär att all sjukvård ska utföras av offentligt ägda aktörer, i stället för att utföras av dem som är bäst på att göra det.

Vid upprepade tillfällen framkommer i underlag och politiska uttalanden att verksamheten i Ängelholm skall vara fredad. För hur länge? För knappt två år sedan lade Ortopedkliniken Sund ner sin mottagningsverksamhet i Ängelholm och verksamheten för slutenvård av höft- och knäproteser. Samtidigt lades halva avdelning 22 som då förvaltades av Sund ner. Ortopedkliniken i Ängelholm/Aleris hade ett avtal om vårdavdelning och tack vare detta kunde avdelningen räddas. Avdelning 22 drivs nu i Hälsostadens regi.

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Sverigedemokraternas svar på sjukvårdens utmaningar är alltså att göra allt själva, när det är exakt det resonemanget som lett till långa väntetider och bristande kvalitet inom flera områden, där privata utförare saknas. Region Skåne behöver fler privata aktörer av olika storlek och inriktning inom ett otal områden för att erbjuda skåningarna den bästa vården vi kan förmå.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare

Birte Sandberg (C)
Gruppledare

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 15/1.