KRÖNIKA. I Region Skåne står vi nu inom några veckor inför ett extremt viktigt beslut. Det handlar om Aleris mycket omtyckta ryggortopediska verksamhet i Ängelholm. Avtalet löper nämligen ut under 2018 och nu ska frågan avgöras om avtalet ska upphandlas igen eller om uppdraget ska omvandlas till det som styret av Region Skåne – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – vill, att inte upphandla en förlängning med privat utförare, utan att verksamheten istället ska läggas i egen regi. En egen regi som redan är extremt hårt pressad, inte minst verksamheterna i Helsingborg och i Lund/Malmö, som nu enligt förslaget ska överta Aleris nuvarande uppdrag.

Det handlar om inte mindre än 5000 mottagningsbesök, 500 slutenvårdsoperationer och 500 blockader per år för patienter som kommer från hela Skåne. Ett jätteuppdrag som nu ska tryckas ut i egen regi. För att klara ett sådant uppdrag måste i genomsnitt fyra kirurger vara i tjänst i Ängelholm. Hur ska Region Skåne klara detta utökade uppdrag när vi redan har brist på specialister inom just ryggkirurgi? Redan idag skickar ju Region Skånes egna verksamheter patienter till just Aleris i Ängelholm, detta för att våra egna verksamheter inte klarar sitt nuvarande uppdrag inom rimlig tid. Det är därför helt oansvarigt att avveckla en verksamhet som avlastar våra egna och tro att våra egna verksamheter kan utöka sitt uppdrag utan att det skulle leda till längre köer.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är villiga att med öppna ögon fullständigt slå sönder ytterligare en fungerande verksamhet. En verksamhet som dessutom drivs på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Allianspartierna står eniga i att verksamheten måste upphandlas igen och frågan kommer slutgiltigt att avgöras om några veckor. Det finns dock ett litet hopp. Om Sverigedemokraterna skulle lägga sin röst på alliansens önskan att bibehålla upphandlad verksamhet i Ängelholm så kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag att förlora med röstsiffrorna 8–7 men om Sverigedemokraterna röstar på samma vis som partiet gjorde innan jul i hälso- och sjukvårdsnämnden vinner Socialdemokraterna och Miljöpartiet med 9–6.

Med andra ord har Sverigedemokraterna avgörandet i sina egna händer. Ett stort ansvar, men det är också den makt som väljarna givit Sverigedemokraterna.

Carl Johan Sonesson
Regionråd (M)