VÄRNA SKÅNE. Arbetslösheten i Skåne låg i slutet av december på 10,1 procent (61 600 personer), visar Arbetsförmedlingens senaste rapport (12/1). Detta ska jämföras med genomsnittet i riket på 7,8 procent.

Den skånska utvecklingen på arbetsmarknaden följer därmed den generella trenden i riket med en svagt minskande arbetslöshet (-0,2 % jämfört med december 2015), samtidigt som skillnaderna mellan olika geografiska delar av Skåne och skillnader mellan olika grupper består.

Arbetsmarknaden i december 2016.

Lomma har fortfarande lägst arbetslöshet (3,1 %) medan Landskrona (15,1 %), Malmö och Östra Göinge (bägge 14,9 %) har högst.

Bland korttidsutbildade och utrikesfödda ökar arbetslösheten. Nästan var tredje arbetslös saknar gymnasieutbildning.

Antalet arbetslösa skånska ungdomar mellan 18 och 24 år var i december 9 900, vilket motsvarar 15,3 procent av arbetskraften. Riksgenomsnittet är 11,5 procent. Jämfört med året innan fanns drygt 1 300 färre arbetslösa unga i Skåne (-11,9 %). Lägst ungdomsarbetslöshet hade Vellinge med 5,9 procent. Högst hade Östra Göinge (28,5 %) och Bromölla (21,9 %).

Bland arbetsmarknadsåtgärderna kan noteras att 7 100 personer hade ett nystartsjobb i slutet av december, 90 ungdomar hade en yrkesintroduktionsanställning och 200 ungdomar hade ett utbildningskontrakt.

Jonas Duveborn