KRÖNIKA. Allt talar för att äldre är en tillgång i arbetslivet. Barbro Westerholm (L) brukar tala om ”årsrika” människor och framhålla att samhället måste ta vara på deras kompetens. Arbetsmiljöverkets rapport från i höstas poängterar också att äldre kan vara en stor tillgång för arbetsmarknaden.

Ett längre arbetsliv ger dessutom bättre pension, eftersom utbetalningarna dels beror på hur mycket en person betalat in genom åren och dels också beräknas på den förväntade livslängden. Dessutom betalas ju pensionerna löpande ut av de lönearbetandes pensionsavgifter, och de får motsvarande pensionsrätter för sina framtida pensioner. Ju fler arbetande som betalar in till systemet desto större blir alltså pensionerna för alla pensionärer, även för dem som går tidigt i pension.

De viktigaste besluten för att underlätta för ett längre arbetsliv måste ju fattas i riksdagen. Det handlar dels om något höjda gränser för tidigaste pensionsuttag (idag 61 år), dels om höjda gränser för rätten till anställningsskydd (idag 67 år). Andra viktiga krav är att införa ett nytt och högre jobbskatteavdrag för äldre, som fortsätter att arbeta, samt att avskaffa den rödgröna regeringens särskilda löneskatt för arbetsgivare, som anställer äldre. Huvudspåret borde vara att de som frivilligt vill jobba längre ska få chans till det.

Ute i många kommuner har vi det senaste året sett hur pensionerade lärare räddat situationen, när lärarbristen blivit krisartad. I väntan på riksdagsbeslut om möjligheter till ett längre arbetsliv, kan vi redan nu i kommun och region göra en hel del för att uppmuntra äldre att arbeta. Vi måste tydligt visa att vi välkomnar människor att stanna kvar, till exempel genom att skapa tjänster, där äldres kompetens kommer till sin rätt. Vi bör också inleda förhandlingar med arbetstagarsidan om att fler äldre ska få behålla sin anställning efter 67.

Ulf Nilsson (L)