KRÖNIKA. 2017 är här och man måste fråga sig hur det står till med värdigheten i Region Skånes verksamhet. Jag anser att vården av de allra sköraste måste vara välfärdens högsta prioritet.

Under förra året gick dock utvecklingen vad gäller värdigheten åt fel håll i Region Skåne. Jag har tidigare skrivit i den här kolumnen om hur det nya sjukvårdsavtalet mellan regionen och Skånes kommuner hotas (se även Norra Skåne 27 oktober: ”Sjukvårdsreform i fara, varnar KD”).

Vården av de äldsta och mest sjuka patienterna har fungerat för dåligt alldeles för länge. Svårt sjuka människor faller mellan stolarna när de bollas runt mellan kommunal och regional vård utan att någon har tydligt ansvar för den sjuke. Det är inte värdigt. Det är därför det nya avtalet har kommit till.

Men det rödgröna styret nedprioriterar vårdcentralerna i den budget som började gälla den 1 januari. Vårdcentralerna behöver stärkas för att avtalet ska kunna ge effekt och en mer värdig tillvaro i vården för de mest sjuka. När jag lyfte frågan till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) i  budgetdebatten i oktober fick jag inga tydliga besked. Istället kunde jag ett par dagar senare höra i radion hur företrädare för vårdcentraler sa att budgeten gör att avtalet inte kommer att kunna förverkligas.

Ett annat exempel: Den palliativa vården. Där vårdas de svårast sjuka, patienter som inte längre går att bota, ofta cancersjuka. Den palliativa slutenvårdsavdelningen i Trelleborg har varit stängd i Trelleborg ett år tillbaka. Kristdemokraterna la i maj fram ett initiativärende om att den skulle öppna igen. Inför hotet om att förlora en omröstning i hälso- och sjukvårdsnämnden meddelade plötsligt sjukvårdsnämnd Kryhs ordförande Maria Nyman-Stjärnskog (S) att man ändrat sig och att den skulle öppna åter.

Det var bra, men sedan har ingenting alls hänt trots löftena. Istället har vi kunnat läsa i Sydsvenskan om att den palliativa slutenvården i Malmö just nu är tillfälligt halverad, sett till antalet vårdplatser (se även Sydsvenskan 29 november: ”Patienter i livets slutskede kan inte stå i kö”).

Den här styvmoderliga behandlingen av de här viktiga verksamheterna måste upphöra. Region Skåne sviker just nu de svårast sjuka. Under 2017 måste de styrande partierna S och MP arbeta mycket bättre för att de mest utsatta och deras anhöriga ska kunna lita på att de prioriteras i sjukvården. Allt annat är ovärdigt.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne