DEBATT. Alla färdtjänstresor i Region Skåne måste hålla absolut bästa kvalitet för att brukarna ska kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Till det målet är det dock en bit kvar att gå. En del brukare upplever fortfarande att de inte blir tillräckligt lyssnade på och att tider inte hålls vilket påverkar vardagen och skapar otrygghet.
Som brukare av färdtjänst är man beroende av att den fungerar väl, att man kan känna sig säker på att bilen kommer när den ska och att man får hjälp med att exempelvis ta sig hela vägen till dörren.
Det är också viktigt att man ska kunna välja bort dålig service och därför vill Centerpartiet i Region Skåne se över hur LOV i färdtjänsten skulle kunna förbättra situationen för de som använder den i sitt dagliga liv.
Ingen ska få sin rörelsefrihet inskränkt för att den fysiska röresefriheten är nedsatt. Därför ska färdtjänsten alltid kunna möta de behov och önskemål från brukarna som de har rätt att ställa.
Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne