DEBATT. Hela Skåne ska ges tillgång till en stark, pålitlig och driftsäker kollektivtrafik. Detta är en helt central utvecklingsfråga för hela regionen och stärker skåningens rörelsefrihet, minskar de fossila utsläppen och ger ännu fler skåningar tillgång till arbetsmarknaden i både Skåne och Öresundområdet.

Betydelsen av att skånsk kollektivtrafiken fungerar och att den dessutom fungerar väl tillsammans med landets övriga trafik är extra tydlig under jul och nyår. När många människor är ute och reser mellan släkt och vänner är behovet av att tåget eller bussen både går och anländer i tid stort och man kan känna sig trygg i att detta också sker.
Centerpartiet i Region Skåne ser att många utmaningar på kollektivtrafiksområdet kvarstår att lösas innan vi kan känna oss nöjda. Det finns en rad åtgärder som måste komma till stånd för att kollektivtrafiken kan sägas hålla den servicenivå som vi menar att resenärerna har rätt att kräva. Saker som en generell kapacitetsförstärkning på våra järnvägar, att turtätheten i kollektivtrafiken ökar, att det ska vara lätt att kunna köpa biljett och att resenärsinformationen förbättras är exempel på detta.
Under jul och nyår reser många människor – men kollektivtrafiken ska hålla hela året runt. Den ska vara pålitlig och driftsäker både i rusningstiden en tisdag i februari och i nattrafiken i en lördag i november. Vi kommer även nästa år att från vår oppositionsroll arbeta hårt för att Skånsk kollektivtrafik ska bli ett attraktivt alternativ till bilen och att den håller nationell toppklass.
Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne
Lars Hansson (C) ledamot KTN, Region Skåne