KRÖNIKA. Vi närmar oss ett nytt år med nya möjligheter. Vårt sätt att leva förändras i dramatisk takt. Det som var vardag för tio år sedan är redan passé. Vem kunde ana 2007 att den då två år gamla webbplatsen Youtube skulle komma att ersätta barn- och ungdomskanalerna på TV. Eller den effekt som Iphone och android-mobiler och sociala medier skulle få inom så många olika områden i vårt samhälle. Nya yrken tillkommer och gamla försvinner, samtidigt som våra arbetsuppgifter förändras.
Sjukvård och vardagsliv år 2017 är inte som det var 2007 och om vi blickar tio år framåt i tiden så kommer ny teknik ha förändrat det vi har i dag. Vårt problem är att vi kämpar med näbbar och klor att hålla fast i modeller som vi borde utvecklat eller avskaffat för länge sedan. Region Skåne är Sveriges tredje största offentliga arbetsgivare med cirka 33 000 anställda och här finns mer än hundra olika yrken representerade. Regionen är en enorm koloss och all förändring tar tid, speciellt om man envisas med att alla förändringar ska vara lika.
Med detta i bakhuvudet var det ganska skönt att höra att Region Skåne tagit till sig av den kritik som Liberalernas Camilla Mårtensen (personalnämnden) och Gilbert Tribo (hälso- och sjukvårdsnämnden) riktat mot Styret vad gäller att fler individuella avtal måste tecknas inom sjukvården för att säkra en bra arbetsmiljösituation för vårdpersonalen.
Under de senaste åren har det förts allt för många strider gällande anställningsavtalen. Flexibiliteten har varit lika med noll. I dagarna tecknades äntligen ett avtal med de barnmorskor som arbetar natt gällande arbetstidsförkortning. Tyvärr har tagit alldeles för lång tid och många barnmorskor har sagt upp sig. Att regionen mitt under förhandlingarna samtidigt plockar in hyrpersonal som får 9 000 kronor mer än ordinarie personal hjälper inte upp situationen. Det är helt vansinnigt att regionen konkurrerar med sig själva. Det är tyvärr inte första gången medarbetare känner sig överkörda och väljer att lämna Region Skåne.
Jag har som ersättare i sjukvårdsnämnd Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) fått möjligheten att besöka olika verksamheter inom Region Skåne. Det är egentligen ingen väl bevarad hemlighet eller mirakelkur som får personal att stanna kvar. Lön är långt ifrån allt. Trivsel och möjligheter att verkligen kunna påverka sin arbetssituation, villkor, tider och uppgifter är oerhört väsentliga. Vi lägger mer än gärna en massa ansvar på vår personal ute på de olika enheterna, men vågar inte låta dem ha makten att forma den egna verksamheten. Detta är förödande för sjukvården.
Det är dags för politiken och ledningen att vara först på bollen och inte gång på gång hamna i situationer där lösningar görs i sista sekund eller som i detta fall för sent. Inte heller kan vi fortsätta att driva en verksamhet med mottot att samma lösningar ska gälla alla medarbetare. Vi trivs på en arbetsplats av en mängd olika orsaker och vi väljer att stanna kvar av olika anledningar trots att det inte alltid är en dans på rosor. Liberalerna är i dag det enda parti i Region Skåne som vill se över och teckna både individuella och lokala avtal som ser till att värna om alla våra betydelsefulla medarbetare.
Ett nytt år och nya möjligheter för Region Skåne. Värna våra medarbetare och vi kan fortsätta utveckla vård i världsklass.

Susanne Bäckman (L)