VÅRDA SKÅNE. Fyrhjulsdrivna ambulanser är på väg att bli standard inom svensk ambulanssjukvård. Flera landsting har antingen hela eller delar av sin fordonspark utrustad med fyrhjulsdrift. Men Skåne avviker: Här finns inga sådana fordon idag. Lars Lundberg (KD), ledamot av regionfullmäktige, har lämnat in en motion i frågan. Han kommenterar:

Lars Lundberg.

–  Skåningarna ska kunna lita på att ambulansen kommer fram när de behöver den. Verksamheten måste ges så bra förutsättningar som möjligt. När jag pratat med personal är detta en av frågorna de har lyft.

–  Fördelarna är flera. Bilen kan föras fram mer säkert och risken att fastna eller sladda vid dåligt väglag minskar. Ur patientsäkerhetssynpunkt borgar det för en ökad trygghet, samtidigt som arbetsmiljön kan gynnas.

–  Ambulanssjukvården i Skåne står inför stora förändringar. I samband med dessa måste behovet av fyrhjulsdrivna ambulanser kartläggas och en konkret plan tas fram för hur behovet ska tillgodoses.

Motionen finns att läsa här: Fyrhjulsdrivna ambulanser.

Norra Skåne uppmärksammar motionen: Tryggare ambulanser med fyrhjulsdrift.

Gustav Lundblad