DEBATT. På punkt efter punkt lämnas Österlen och sydöstra Skåne efter. Resurser riktas åt andra håll. Det är inte acceptabelt. Utvecklingen måste hejdas och vändas.

Politiken har en viktig roll i att inte påskynda en utarmning av landsbygden. Trots det ser vi att det är just det som nu sker inom en rad områden.

Tuve Skånberg (KD), Birgitta Södertun (KD) och Anne-Li Roshagen (KD)

1.       Sjukvården. Simrishamns sjukhus ger befolkningen på Österlen en mycket bra vård. Region Skåne finansierar verksamheten som drivs av den privata aktören Praktikertjänst. Men när vi besökte sjukhuset för ett par veckor sedan var det tydligt att sjukhuset skulle kunna nyttjas betydligt bättre – om bara intresse funnits från Region Skåne.

Man har till exempel god kapacitet och ny teknik inom röntgen. Väntetiderna är korta, men långa på andra sjukhus i Skåne. Sjukhuset skulle kunna stärkas och erbjuda fler arbetstillfällen om man fick möjlighet att ta över patienter från andra sjukhus i Skåne. På samma sätt behöver ungdomsmottagningen, som också ligger i sjukhuset, ges ett utökat uppdrag för att bland annat ta hand om den stora problematiken som finns med psykisk ohälsa hos unga.

Regeringens jakt på privata företag kommer också att försvara för verksamheter som Simrishamns sjukhus. Regeringens politik slår mot landsbygden.

2.       Kollektivtrafiken. Just nu införs ett nytt biljettsystem inom skånsk kollektivtrafik av det rödgröna styret i Region Skåne. Det nya systemet kommer att slå hårt mot landsbygden – därför röstade Kristdemokraterna nej till det. Exempelvis blir det en höjning av biljettpriset mellan Kristianstad och Simrishamn med 51%. På sträckan Sjöbo-Simrishamn blir ökningen 85%! Kristdemokraterna säger nej till de här absurda höjningarna. Dessutom måste krånglet med järnvägen mellan Simrishamn och Ystad upphöra. Resenärerna ska kunna lita på att tåget kommer fram i tid.

3.       Telenät och internet. Utbyggnaden av fiber är en förutsättning för tillväxt och att arbetstillfällen ska kunna vara kvar i mindre företag på landsbygden. Inte minst vittnar sjukvårdspersonalen om hur viktigt den här frågan är för Simrishamns sjukhus. Befolkningen måste också kunna lita på att kopparnätet, som används för telefoni och ADSL-bredband, finns kvar, särskilt med tanke på hur långsamt fiberutbyggnaden går. Just nu monteras det ned på flera ställen i sydöstra Skåne, särskilt i Sjöbo och Ystad kommun. Kopparnätet är också en trygghet för de äldre som inte har tillgång till mobiltelefon. Politiken måste trycka på för att nedsläckningen stoppas.

Tuve Skånberg (KD), riksdagsledamot, Skillinge
Birgitta Södertun (KD), gruppledare Region Skåne, Ramlösa
Anne-Li Roshagen (KD), ledamot kommunfullmäktige, Hammenhög