DEBATT. Maten är en viktig och uppskattad del av julen. För Centerpartiet är maten alltid en hjärtefråga, hela vägen från jord till julbord. Och detta är vi inte ensamma om. Tvärtom har allt fler människor under de senaste åren blivit intresserade av både mat, matlagning och inte minst var maten kommer ifrån.  Kort sagt har matens värde stigit allt högre vilket är viktigt ur både ett konsument, miljö och djurperspektiv. För desto fler som utnyttjar sin konsumentmakt desto större positiv skillnad går det att göra på dessa områden.

Detta är inte minst sant under julen för med julskinka, köttbullar och prinskorv kommer inte minst köttet i fokus. Centerpartiet har länge arbetat för att det kött som vi äter ska komma från djur som inte fått antibiotika helt i onödan. På det viset kan vi minska riskerna för en ökande antibiotikaresistens och också bidra till att de djurskyddsregler som våra svenska bönder förhåller sig till också lönar sig. Och den konsumentmakt som vi kan utöva i matbutiken går även att översätta till hur vi arbetar med livsmedelsupphandlingar i Region Skåne.
För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att den närproducerade och sunda maten ska prioriteras framför den som färdats med långa transporter och som inte håller den nivå som vi anser att maten inom vården och omsorgen ska nå. Maten har ett stort värde och därför kommer vi att fortsatt arbeta för att lyfta den, på alla, vis goda matens betydelse – både under och efter jul.
Birte Sandberg (C)
gruppledare, Region Skåne