VÄRNA SKÅNE. Skånes internationella storflygplats, Kastrup, har i dag (16/12) presenterat planer på att investera motsvarande 26 miljarder kronor i en utbyggnad som gör det möjligt att etablera 17 nya långdistansrutter och att kraftigt öka passagerarkapaciteten från dagens 28 miljoner till 40 miljoner passagerare om året. ”En av de största dagarna i flygplatsens 91-åriga historia”, enligt flygplatschefen Thomas Woldbye.

– Detta är ett mycket välkommet besked för skåningarna, ja för hela södra Sverige, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Inte minst med tanke på den svenska regeringens planer på att införa en flygskatt.

– Utbyggnaden innebär att en av Öresundsregionens största arbetsplatser stärks ytterligare.

I dag arbetar 16 500 personer på Kastrup. Efter utbyggnaden bedöms antalet anställda ligga runt 25 500. Och den redan heta byggmarknaden runt Öresund får därmed ytterligare ett storprojekt att hantera. Under byggtiden beräknas 12 500 byggjobb skapas.

Jonas Duveborn