DEBATT. Skåne behöver bredare motorvägar, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson på KvP Debatt (9/12). Den förste är från Landskrona och den andre från Åstorp. Så de är väl insatta i hur trafiksituationen på E6 är: Köer, olyckor och trängsel. Att bygga ut flera avsnitt av motorvägen till tre filer i varje riktning ser de som en självklarhet. Till och med en prioriterad fråga. Det är angeläget att driva frågan politiskt, skriver de, men har inte nått framgång i riksdagen med den motion de har lämnat in.

Det är ändå glädjande att insikten om behovet av väl fungerande infrastruktur finns hos i alla fall några av de skånska socialdemokraterna. Likaså att man väljer att lyfta fram vägarna istället för bara spårbunden trafik.

Satsningar på bättre vägar är viktiga, just nu. Motorvägarna i västra Skåne är fulla, och utbyggnaden av E22 och E65 går så sakta, så sakta. Tyvärr har Karlsson och Håkansson inte stort stöd i sitt parti, även om de säkert inte är ensamma i Socialdemokraterna. Deras partikamrater i riksdagen tänker avslå motionen. Och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne Henrik Fritzon (S) har ännu så länge valt att prioritera annorlunda.

Det är kanske inte att förvånas över, S-styret i både regeringen och Region Skåne bygger på stöd från bilfientliga Miljöpartiet. Och den gemensamma rödgröna önskan blir då att bilismen ska minskas genom att göra det svårt, dyrt och jobbigt på alla sätt att inte åka med den kollektivtrafik som tillhandahålls. Och att kollektivtrafikens bussar går på samma överfyllda vägar som bilarna låtsas man inte om.

Det fanns för tio år sedan en enighet över blockgränserna om att Skåne behöver både väg och järnväg. Just nu verkar tyvärr Karlsson och Håkansson rätt ensamma om att stå kvar där. Har vi fel: Upp till bevis!

Vi moderater är i stället utvecklingsoptimister och är övertygade om att tekniken kan öka friheten för skåningarna. Det ska finnas en fungerande järnväg med Pågatåg och Öresundståg – och framtida ännu bättre tåg och bussar, åtta år av moderatledning i Region Skåne såg kollektivtrafiken öka med 35 procent. Men möjligheterna med en utvecklad grön bilism är vidsträckta. Det kan göra att den som har behov av att använda bil också får möjlighet att göra det. För att kunna bo kvar, för att kunna jobba kvar – eller för att kunna göra den där efterlängtade nystarten.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition
Region Skåne

Denna artikel har också publicerats på KvP Debatt (13/12).