DEBATT. E-konsultation är tänkt att vara ett komplement till att de facto träffa sjuksköterskor och läkare på plats, de sitter via videolänk och konsulterar.

E-konsultation är en vacker tanke och det är av yttersta vikt att Region Skåne hoppar på tåget avseende den nya tekniken för att inte tappa mark. Hedrande är det också att Kryh fick chansen med pilotstudien, som man tyvärr valde att lägga i Hästveda i stället för att först testa på en hårt belastad verksamhet så att man fick tillgång till ett rejält kundunderlag.

Datorer kan vara bra för din hälsa. Foto: The U.S. Food and Drug Administration [Public domain], via Wikimedia Commons

Tråkigt nog valde man att starta verksamheten i maj månad trots att man rimligtvis borde anat att det skulle bli problem med bemanningen med följd att man fick stänga e-konsultationen över sommaren mellan juni och augusti.

När man nu den 6 december redovisade resultatet visar det sig att fyra personer nyttjat tjänsten. Projektet avslutas i januari 2017, men innan dess har man tänkt att köpa in bättre utrustning för att höja ljud- och bildkvaliteten.

Nog känns det tveksamt utifrån det klena resultatet av deltagare som valt att utnyttja denna tjänst i Hästveda, att köpa in en ny utrustning en månad innan ett projekts avslutning.

Det råder stor politisk enighet kring E-hälsa i Region Skåne och stora resurser avsätts framöver i frågan. Dock måste man från den styrande minoriteten ge projekt en möjlighet att vara utvecklande, lärande och bli tydligt utvärderade, något som är fullständigt omöjligt om endast fyra personer deltar.

John Roslund (M)
Adele Olander (M)
Alexander Svensson (M)
Moderater i sjukvårdsnämnd Kryh

(Publicerad i Kristianstadsbladet 10/12)

Uppföljande artikel i Kristianstadsbladet 13/12 (betalvägg): Klent intresse för digital läkare