DEBATT. ”Tyvärr. Det är fullt. Du måste åka någon annanstans.”

Mitt i nervositeten, glädjen och oron över det viktigaste ögonblicket i livet, får allt fler kvinnor idag beskedet att planen måste ändras; det sjukhus du skulle föda på kan inte längre ta emot. Platserna är upptagna.

Hittills i år har 17,7 procent av kvinnorna som skulle föda i Lund tvingats åka till annan avdelning, huvudsakligen till Malmö. Vi talar alltså om nästan var femte kvinna som får känslan av trygghet omkullkastad just när tryggheten behövs som allra mest.

Även om hänvisningar till andra avdelningar dessvärre inte är något nytt, och kanske aldrig helt kan undvikas, har dagens omfattning med råge passerat gränsen för vad som är värdigt.

Till detta ska även läggas de svårigheter som väntar Malmös förlossningsavdelning, där merparten av de 18 nattbarnmorskorna slutar vid årsskiftet i protest mot arbetsvillkoren. Den avdelning som tidigare tog emot patienter utifrån kommer själva att hänvisa vidare – och enligt Region Skånes katastrofplan är det Kristianstad och Helsingborg som ska öppna dörrarna. Problemen flyttas och människorna med dem.

Att i det läget säkra en så effektiv resursanvändning som möjligt är helt avgörande. SUS verksamhetsberättelse visar att här finns att göra. Återkommande används nämligen flera, ibland uppemot hälften, av förlossningssängarna i Lund till induktion, det vill säga ett planerat igångsättande av värkarbetet inför förlossning, vilket ofta kan ta många timmar. Naturligtvis ska induktion prioriteras och genomföras under trygga och korrekta former, men det måste kunna ske utan att tillgängligheten till förlossningsplatserna äventyras.

På förra sjukvårdsnämndsmötet i SUS föreslog vi därför att en utredning ska göras om att starta en ny avdelning med fyra till sex vårdplatser i nära anslutning till förlossningen särskilt avsedd för induktion, ett förslag som det rödgröna styret gick med på. Med hjälp av en sådan ankomstavdelning i Lund skulle nödvändiga förlossningsplatser kunna frigöras samtidigt som personalen på förlossningen hade fått viss avlastning.

Förlossningsvården står inför tuffare prövningar än på mycket länge. Men vården bara måste fungera. Därför vill det till att alla stenar vänds för att slå vakt om tryggheten.

Stefan Lamme (M)
Andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS
Leg Läkare

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare för Kristdemokraterna och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS
Leg Barnmorska