VÄRNA SKÅNE. Ekonomiuppföljningen i Region Skåne efter november är nu publicerad. Fortfarande missas budgetmålet med ett par hundra miljoner (193), trots att ribban är lägre satt än normalt – överskottsmålet är 1 i stället för 2 procent. Verksamhetens nettokostnader är 676 mkr mer än vad som har budgeterats, men detta rejäla överdrag räddas delvis av att skatter och statliga bidrag har gett 385 mkr mer än budgeterat, samtidigt som finansnettot är uppe i ett plus jämfört med budget på 99 mkr.

– Det är onekligen bra att ekonomin ser bättre ut än tidigare under året, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M) och ger en eloge till tjänstemännen i regionen.

Kostnadsutvecklingen är dock bekymmersam. Med 5,5 procent innehar Skåne alltjämt förstaplatsen på denna föga smickrande lista.

Och tendensen i övrigt kvarstår:

  • Region Skåne har 2 288 fler anställda än för två år sedan (34 640 i år, jämfört med 33 827 förra året och 32 352 jämfört med 2014).
  • Vårdköerna växer (andelen väntande till operation/behandling som fick utlovad vård inom 60 dagar var efter november 64 procent, vilket ska jämföras med utfallet efter november 2015 då det var 63 procent och 2014 då målsättning på 70 procent nåddes och slutade på 71 procent).
  • Kostnaden för hyrpersonal ökar. Den har nu ökat med 197 mkr på två år vilket är klart mer än en fördubbling (373 mkr 2016, jämfört med 318 efter november 2015 och 176 mkr efter november 2014).

– Man kan lära mycket av uppföljningen. Framför allt bör S och MP lära att talet om skattehöjning, som de återkommer till inför varje budgetbeslut och som ligger som ett kvardröjande eko under hela verksamhetsåret, måste upphöra.

– Förbättringen av den ekonomiska prognosen för helåret 2016 består inte i tungt arbete, utan av ökade skatteintäkter. Detta kan svårligen kopplas till åtgärder som minoritetsstyret i Region Skåne har gjort. Men det visar att Alliansen hade rätt i sin analys av att det går att få ekonomin i balans utan en skattehöjning, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn