VÄRNA SKÅNE. Den 29 november 2016 antogs ett uppdaterat miljöprogram för Region Skåne av regionfullmäktige som ska gälla 2017-2020. I den finns tydligt avtryck från Centerpartiet som i regionstyrelsen yrkade på att förändra skrivningarna under ett av delmålen så att närproducerade livsmedel blir prioriterade i inköpen till Region Skånes verksamheter. Dessutom fick Centerpartiet till förändringar som innebär att all livsmedel som används/upphandlas inom regionen minst bör hålla samma standard som svenska djur- och växtskyddsregler kräver.

– Detta är en seger för de skånska producenterna och den skånska livsmedelssektorn, vi kan nu möjliggöra att högkvalitativa livsmedel serveras inom Region Skånes verksamheter. Dessutom förstärks möjligheterna till tydliga åtgärder för att minska risken för antibiotikaresistens genom kött då produkterna måste hålla samma standard som svenska djurskyddsregler kräver säger Birte Sandberg (C), gruppledare.

– Vi har idag en situation där lagstiftningen om produktionen stannar vid landets gränser, något som leder till att svenska konsumenter exporterar sin miljöpåverkan till andra länder och belastar miljön där hårdare. Därför känns det bra att Region Skåne ska kräva att alla livsmedel regionen använder minst bör hålla samma standard som svenska djur- och växtskyddsregler, fortsätter Birte Sandberg (C).

– Vi har nu fått ett tydligt exempel på vad närodlad politik kan betyda i praktiken, avslutar Birte Sandberg (C).

Linus Hannedahl