VÅRDA SKÅNE. Förvaltningen Kryh, som styrs av sjukvårdsnämnden med samma namn, kommer gå in i 2017 utan en färdig internbudget. När nämnden träffades igår stod det klart att de ekonomiska förutsättningarna inte var klara – hur de fem miljarderna fullt ut ska fördelas kommer att bestämmas först i mitten av februari.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

– Undermåligt naturligtvis eftersom det leder till oklarheter för verksamheterna och personalen, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.

Kryh omfattar bland annat de tre sjukhusen och primärvården i östra Skåne. De två senaste åren har kantats av ekonomiska problem. Sedan juli är underskottprognosen oförändrad, minus på 224 miljoner kronor. Det är resultatet av ett styre som inte vidtagit nödvändiga åtgärder i nämnden trots återkommande varningssignaler från förvaltningsledningen.

– Styret har inte tagit ansvar för ekonomin. Alliansens förslag har gång på gång avfärdats. Utan budget riskerar problemen att fördjupas, men vi har förstått vid det här laget att man tar ganska lätt på sådana risker, säger Per Einarsson.

Mattias Svensson