KRÖNIKA. I förra veckan fyllde den svenska tryckfriheten 250 år. Vi har all anledning att vara stolta över den. Och vi har en skyldighet att hedra den. Tack vare yttrandefriheten kan den fria debatten frodas och missförhållanden avslöjas.

Ansvarig för frågorna i regeringen är kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Det ingår i hennes arbetsbeskrivning att värna och stå upp för dessa grundläggande fri- och rättigheter.

Under firandet av Tryckfrihetsförordningen vädrade hon dock helt andra intressen. Följande uttalande kom mot bakgrund av debatten om Facebooks ansvar för påstådda felaktigheter som spritts på plattformen i samband med det amerikanska presidentvalet.

”Vi vill ju alla att förändringsarbetet ska ske frivilligt. Om det inte lyckas är vi många regeringar och ministrar i Norden som är beredda att ta nästa steg. (…) Nästa steg skulle vara att ta fram tvingande åtgärder. Men då gör vi också ingrepp i friheter och möjligheter som vi har vant oss vid. Det är ingen väg vi vill gå, det vill jag verkligen understryka. Men vi kan inte heller stå handfallna inför hatet.”

Vad menar egentligen kulturministern? Tycker hon på allvar att statsmakterna ska tvinga Facebook att faktagranska alla inlägg? Då är vi inne på ett mycket snabbt sluttande plan. De sociala plattformarna har skapat hela nya möjligheter för människor att sprida sina budskap och att pröva sina åsikter mot andras. Det ska vi främja. Självklart är det bekymmersamt när felaktigheter får stå oemotsagda. Men svaret får aldrig vara att begränsa möjligheten att yttra sig. Svaret måste vara att stärka medborgarnas förmåga till kritiskt tänkande och källkritik. Bäst görs det i en stark skola där kunskap står i fokus.

Föreställ er politiska skymningstider. Då är yttrandefriheten sannolikt vår enda väg framåt. De ”goda” politiker som i dag vill begränsa våra friheter riskerar att röja vägen för helt andra krafter i framtiden.

En annan vilja att begränsa det fria ordet ser vi nu inom Region Skåne. SD:s tunnelbanereklam, som jag skrivit om tidigare, har föranlett planer på förbud mot politisk reklam på Skånes bussar och tåg. Det är bra att Alliansen håller emot. Vi måste ha ett tillåtande debattklimat i det offentliga rummet. Man måste få sprida sina åsikter. Det får aldrig handla om brottsliga yttranden, men det har vi redan lagstiftning för att förhindra.

Vi får inte vara så rädda för åsikter som sticker ut. Det är när de inte tillåts göra det som de riskerar att växa i ren frustration. När locket läggs på börjar det till slut koka.

Maria Malmer Stenergard
riksdagsledamot (M), Åhus
skattepolitisk talesperson